Liturgi ved højmesse kl 10:30

Liturgi ved højmesse kl 10:30

1. Klokkerne ringer ind
2. Præludium evt. procession med dåbsfamilier og kirkekor el. lign.
3. Åbningsord præsten åbner med nogle få ord om dagen + evt. praktiske bemærkninger
4. Indgangsbøn
5. 9 bedeslag til stille bøn
6. 1. Salme
7. Præst: Herre Gud Fader i Himlen
  Alle: Forbarm dig over os
  Præst: Herre Jesus, vor Frelsermand
  Alle: Forbarm dig over os
  Præst: Herre Helligånd, vort lys og vor trøst.
  Alle: Forbarm dig over os
  Præst: Ære være Gud i det højeste!
    Og fred på jorden, i mennesker velbehag!
  Alle: Vi love, vi prise, vi takke dig,
    al æren skal dig tilhøre,
    o Herre, Gud Fader i Himmerig,
    for kærlighed du os mon gøre!
    Du alle ting har i vold og magt,
    det alt må frem, som er din agt,
    thi frygte vi ingen fare.
  Præst:  Herren være med jer.
  Alle:  Og Herren være med dig.
  Præst: Lad os alle bede…
  Alle: Amen
8. Læsning fra Det Gamle Testamente
  Alle bliver stående og synger 420:
    Syng lovsang, hele jorden,
    syng lovsang for vor Gud.
    Syng lovsang, hele jorden,
    syng lovsang for vor Gud. (Kan i forbindelse med særlige kirkeårstider være et andet vers).
9. Læsning fra Det Nye Testamente
10. Evt: Dåbssalme og dåb
11. Børnekirke Et lille børnevers, hvorunder børnene samles ind til børnekirke i kirkecenteret.
12. 2. Salme
13. Prædiken Alle rejser sig og synger: Gud være lovet for sit glædelige budskab!
14. Apostolske velsignelse Lyses umiddelbart efter prædiken
15. 3. Salme
16. Kirkebøn/forbøn vekselbøn mellem præst og én fra menigheden.
    Sluttes med: Salme 419 (Ved særlige anledninger i løbet af kirkeåret bruges andre bønner)
17. Nadver
  Præst: Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn!
    Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige…i kor med alle engle synge din herligheds lovsang:
  Alle: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige.
    Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
    Hosianna i det højeste!
  Præst: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.
  Alle: Hosianna i det højeste!
  Præst: Lovet være du, hellige Gud og Fader, fordi du
    friede os ud af mørkets magt…
    …og samles med din menighed, når du fuldender den i dit rige.
  Alle: Amen
  Alle: Fadervor…
  Præst: Vor Herre Jesus i den nat, da han blev forrådt…
  Alle: O Guds Lam uskyldig, du, som bærer verdens synd:
    Forbarm dig over os!
    O Guds Lam uskyldig, du, som bærer verdens synd:
    Forbarm dig over os!
    O Guds Lam uskyldig, du, som bærer verdens synd:
    Forlen os din fred!
18. Lovsang
Under nadveruddelingen synges der
19. Takkebøn Efter nadveruddelingen
  Alle:
Amen
20. Velsignelse
  Alle: Amen, amen, amen!
21 4. Salme
22. Udgangsbøn
23. Meddelelser
24. Postludium