Liturgi ved højmesse kl 10:30

 1. Klokkerne ringer ind
 2. Præludium
  1. Evt. procession med dåbsfamilie eller kirkekor
 3. Åbningsord
  1. Præsten åbner med nogle få ord om dagen + evt. praktiske bemærkninger
 4. Indgangsbøn
 5. 9 bedeslag til stille bøn
 6. 1. Salme
 7. Kyrie (dvs. Herre, forbarm dig!)
  1. Præst beder en bøn i tre led til Den treenige Gud (Fader, Søn og Helligånd).
  2. Menigheden beder mellem hvert led: Forbarm dig over os!
 8. Gloria (dvs. Gud, være ære!)
  1. Alle synger nr. 235 v. 2: Vi love, vi prise og takke dig
 9. Hilsen
  1. Præsten siger: Herren være med jer.
  2. Menigheden svarer: Og Herren være med dig
 10. Bøn
  1. Præsten beder bøn med tema for denne søndag (såkaldt kollektbøn)
 11. Bibellæsninger og 2. salme
  1. En person fra menigheden læser først en bibeltekst fra Det Gamle Testamente.
  2. Dernæst synger alle nr. 420 (Syng lovsang).
  3. Endelig læses en tekst fra Det nye Testamente.
  4. Alle står op under læsningerne og sangen.
 12. Trosbekendelse
  1. Trosbekendelse siger højt i kor. Alle står op. I tilfælde af dåb siges trosbekendelsen under dåben.
 13. Evt: Dåbssalme og dåb
 14. Børnekirkesang*
  1. Et lille børnevers, hvorunder børnene samles ind til børnekirke i kirkecenteret. Nogle søndage er der desuden Teenlife.
 15. 3. Salme
 16. Prædiken
  1. Præsten læser dagens tekst fra et af evangelierne.
  2. Alle rejser sig og synger: Gud være lovet for sit glædelige budskab! Herefter følger prædikenen.
 17. Apostolske velsignelse
  1. Lyses velsignelsen umiddelbart efter prædiken (siges højt i kor af alle – tekst på skærm*)
 18. 4. Salme
 19. Kirkebøn/forbøn og 5. salme
  1. Vekselbøn mellem præst og én fra menigheden.
  2. Afsluttes normalt med at synge nr. 419: O Gud, hør vor bøn
 20. Nadver
  1. Vi følger nadverritual C, se salmebogen s. 800-802
  2. Kontinuerlig altergang (intet bortsendelsesord, man går ned igen, når man har fået brød og vin).
  3. Lovsang eller stille musik under nadver*.
 21. Aronitiske velsignelse
  1. Præsten lyser velsignelsen over menigheden, som står op.
  2. Alle svarer ved at synge Amen, amen, amen!
 22. 6. Salme
  1. Alle står op under sidste salme
 23. Udgangsbøn
 24. Meddelelser
 25. Postludium
  1. Evt. dåbsfamilien føres ud.
  2. Menigheden bliver siddende under postludium

* Kun i Løsning kirke – ikke Korning kirke