Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger

Af Silas Bang

OBS: Ændringer pga. Corona smitte

Kirkelige handlinger som dåb og bryllup gennemføres ikke. Ved bisættelser og begravelser gælder særlige regler for hvor mange der må være i kirkerummet og hvordan man skal sidde – kontakt præsterne for at høre nærmere.

Læs mere her.


De kirkelige handlinger indeholder alle en god mulighed for at fejre livets overgange i en tryg og smuk atmosfære. De kirkelige handlinger bygger på en lang og traditionsrig historie. De giver os et løfte om, at Gud vil være med os, både i livet og i døden.

De kirkelige handlinger er:

  • Når et barn (eller voksen) skal døbes
  • Når en ung skal konfirmeres
  • Når et par skal vies
  • Når en person skal begraves/bisættes

Dåb

OBS: Ændringer pga. Corona smitte Dåb gennemføres pt. ikke pga. risiko for corona smitte. Læs mere her. Der er flere gode grunde til at vælge at få sit barn døbt. I dåben takker vi Gud for vores barn. I dåben beder vi Gud om at være med, velsigne og beskytte vores barn gennem hele livet. Vi får et løfte om, at Gud vil være med det. I dåben bliver barnet medlem af Folkekirken med alle dets fællesskaber, traditioner og privilegier. Barnet får del i…

Konfirmation

Hver år bliver rigtig mange unge drenge og piger i Danmark konfirmeret. Konfirmationen er en rigtig stor begivenhed, som mange husker i hele livet. Konfirmation foregår nu i 8. klasse Hidtil har konfirmation været tilrettelagt for 7. klasse, men fremadrettet er konfirmation rykket til det 8. klassetrin – en ændring som alle kirkerne i Hedensted provsti har foretaget. Det betyder at der ikke begynder nogen undervisning for  konfirmandhold i 2019 og konfirmation 2020. De skal i stedet begynde konfirmandundervisning i…

Vielse

OBS: Ændringer pga. Corona smitte Vielser gennemføres pt. ikke pga. risiko for corona smitte. Læs mere her. Ved brylluppet siger et par ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed. Mange oplever, at det giver…

Begravelse/bisættelse

OBS: Ændringer pga. Corona smitte Ved bisættelser og begravelser gælder særlige regler for hvor mange der må være i kirkerummet og hvordan man skal sidde – kontakt præsterne for at høre nærmere Læs mere her. En kirkelig begravelse eller bisættelse er en højtidelighed, hvor de pårørende tager afsked med det familiemedlem eller den ven, som er død. Samtidig rummer det en forkyndelse af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst. Ved en begravelse eller bisættelse bliver der sagt tak for den…