Dåb

Flyer om dåb

Der er flere gode grunde til at vælge at få sit barn døbt.

  • I dåben takker vi Gud for vores barn.
  • I dåben beder vi Gud om at være med, velsigne og beskytte vores barn gennem hele livet. Vi får et løfte om, at Gud vil være med det.
  • I dåben bliver barnet medlem af Folkekirken med alle dets fællesskaber, traditioner og privilegier. Barnet får del i en kulturarv, som har spillet en stor rolle i den danske historie.
  • Dåben er en gave, som gælder hele livet – uanset hvornår man bliver døbt.
  • Nogle tænker måske, at det er smartere at vente med at døbe sit barn, så de selv kan bestemme. Men du gør faktisk barnet en stor tjeneste ved at døbe det. For i dåben får vi den store gave, at vi bliver Guds barn. Man kan altid fravælge at være en del af kirkens fællesskab senere i livet, hvis man ikke ønsker det. Men det er som bekendt nemmere at vælge fra, end at vælge til.

Hvordan foregår dåben?

Dåben er en festlig begivenhed, der som regel finder sted i kirken til en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåben foregå i hjemmet eller på sygehuset, hvorefter der så senere er mulighed for en gudstjenestelig markering af den allerede foreståede dåb (traditionelt kaldet fremvisning).

Dåben sker som regel i første del af gudstjenesten Når dåben skal gennemføres, vil præsten invitere både dåbsbarn, forældre, faddere og alle interesserede børn i kirken frem til døbefonten.

Ved døbefonten vil præsten starte med at sige:

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Derefter bedes der for barnet og vi hører Bibelens ord om dåben. Præsten tegner korstegn over ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu tilhører Gud og hans søn, Jesus Kristus.

Derefter spørger præsten: “Hvad er barnets navn?” Den, som bærer barnet, siger barnets fulde navn og svarer på barnets vegne “Ja!” til de efterfølgende spørgsmål til den kristne trosbekendelse. Til sidst siger man ja til spørgsmålet: “Vil du døbes på denne tro?”

Præsten øser nu vand over barnets hoved tre gange.
– en gang for Gud Fader
– en gang for Gud Søn
– en gang for Gud Helligånd

Præsten vil derefter lægger sin hånd på barnets hoved og velsigne det, hvorefter forældre og fadere kan lægge en hånd på barnet og sammen bede Fadervor for det.

Praktiske detaljer

Ønsker du dåb, kontakter du en af præsterne eller kirkekontoret. I aftaler tid for dåb og samtale. Præsten kommer som regel ud til samtalen.

Til samtalen skal man have fundet ud af, hvem der skal være barnets faddere. Præsten har brug for navne og adresser. Min to, max fem faddere.

Efter dåben vil I blive tilbudt at barnet kan komme med i dåbsklubben, hvor man de første 5 år får en lille gave på dåbsdagen.

Da selve dåben som regel foregår under gudstjenesten vil dåben også være en del af den live-streamede gudstjeneste. Præsten vil inden dåben spørge forældrene om det er okay at dåben filmes. Dette betyder som regel også, at man kan få en optagelse af dåben tilsendt efterfølgende.

Se her for parkeringsmuligheder ved Løsning kirke.

Dåb af voksne

Det er også muligt at blive døbt som ung eller voksen. Dåben foregår enten ved en almindelig gudstjeneste eller lige efter en gudstjeneste.

Det sker hvert år, at der er konfirmander, der skal døbes. Her aftales dåben nærmere mellem konfirmanden, forældrene og præsten.

Forud for dåb af en voksen er der en samtale med en af præsterne og der kan evt. blive tale om en længere forløb med dåbsundervisning.