Konfirmation

Konfirmation

Hver år bliver rigtig mange unge drenge og piger i Danmark konfirmeret. Konfirmationen er en rigtig stor begivenhed, som mange husker i hele livet.

Konfirmation i 7. klasse – snart 8. klasse

Hidtil har konfirmation været tilrettelagt for 7. klasse – og konfirmanderne i år er også fra 7. klasse. Men herefter vil konfirmation bliver rykket til det 8. klasstrin – en ændring som alle kirkene i Hedensted provsti har foretaget.

Det betyder at der ikke begynder nogen undervisning for  konfirmandhold i 2019 og konfirmation 2020. De skal i stedet begynde konfirmandundervisning i september 2020 og konfirmeres i foråret 2021.

Forældrene til kommende konfirmander skal i 2020 mellem 1. april og 30. september tilmelde deres børn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID via Folkekirkens digitale konfirmandtilmelding. Tilmelding sker derfor på en sikker måde. Linket vil blive lagt på her og annonceret i starten af 2020.

© Folkekirken.dk

Konfirmationen er finalen på konfirmationsforberedelsen

Konfirmations undervisningen er en unik mulighed for, at konfirmanden i et trygt og frit miljø kan stille alle sine spørgsmål til kristendommen. Undersøgelser viser, at rigtig mange unge søger svar på religiøse og åndelige spørgsmål, fx:

  • Giver det overhovedet mening at tro på en Gud?
  • Hvad vil det sige at tro?
  • Hvorfor er der så meget lidelse verden?
  • Hvordan skal jeg leve mit liv?

I konfirmandforberedelsen er undervisningen målrettet elever i 7. (og snart 8.) klasse. Præsterne underviser konfirmanderne fra begyndelsen af september til slutningen af april. Undervisningen foregår i Løsning kirkecenter og kirke, og ligger primært i morgentimerne. Men også lejr og heldagsundervisning og indsamling til Folkekirkens Nødhjælp indgår som en del af undervisningen.

Undervejs i forløbet er der ligeledes præsentation af de nye konfirmander ved en gudstjeneste i september. Der er er også to forældremøder undervejs. Og kort før konfirmationerne medvirker konfirmander og forældre også ved en gudstjeneste.

Konfirmationen er en fest

Konfirmationen er god anledning til at samle familie og gode venner til en skøn fest. Her får konfirmanden får lov til at være festens midtpunkt og oplever sig set af både Gud og dem, der holder af konfirmanden.

Konfirmander og dåb

Da konfirmationen er en bekræftelse på dåben, skal man være døbt for at blive konfirmeret. Der er af og til konfirmander, der bliver døbt inden konfirmationen.

Hvordan foregår konfirmationen?

Konfirmationen foregår som regel ved en almindelig gudstjeneste, og hver konfirmand får tildelt 1 eller 2 stolerækker til sine gæster.

Konfirmationsgudstjenesten begynder med, at alle konfirmander går ind i kirken sammen med præsten.

Ved selve konfirmationshandlingen inviteres alle konfirmander frem til alteret. Her vil præsten blandt andet bede en bøn. Efter tilspørgsel lægger præsten sin hånd på konfirmandens hoved og velsigner ham/hende.

Derefter får hver konfirmand sit personlige konfirmationsord.

Konfirmationer i Løsning og Korning

Sidste søndag i april kl. 9.00 og kl. 11 konfirmeres eleverne fra Løsning skole

Første søndag i maj kl. 9.30 konfirmeres klassen for børn med specielle behov fra Løsning skole

Første søndag i maj kl. 11.00 konfirmeres eleverne fra Bøgballe Friskole  og Stjernevejskolen.

Første søndag i maj, kl 11.00 konfirmation i Korning

Se desuden alle konfirmationer i kalenderen

Vil du vide mere

Så kontakt kordegn Else Laursen