Konfirmation

Flyer for konfirmation

Hver år bliver rigtig mange unge drenge og piger i Danmark konfirmeret. Konfirmationen er en rigtig stor begivenhed, som mange husker hele livet. Se også flyeren: Konfirmation i Løsning og Korning 2025

Konfirmation foregår i 8. klasse

Konfirmation ved Løsning og Korning kirker er tilrettelagt for elever i 8. klasse. Det har tidligere været tilrettelagt for 7. klasse, men er rykket til 8. klasse for alle kirkerne i Hedensted provsti siden 2020.

Tilmelding til konfirmandundervisning

Begge forældre til kommende konfirmander skal tilmelde deres børn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med MitID via Folkekirkens digitale konfirmandtilmelding. Tilmelding sker derfor på en sikker måde. Du kan læse mere om den digitale tilmelding her.

Konfirmationen er finalen på konfirmationsforberedelsen

Konfirmationsundervisningen er en unik mulighed for, at konfirmanden i et trygt og frit miljø kan stille alle sine spørgsmål til kristendommen. Undersøgelser viser, at rigtig mange unge søger svar på religiøse og åndelige spørgsmål, fx:

  • Giver det overhovedet mening at tro på en Gud?
  • Hvad vil det sige at tro?
  • Hvorfor er der så meget lidelse verden?
  • Hvordan skal jeg leve mit liv?

I konfirmandforberedelsen er undervisningen målrettet elever i 8. klasse. Præsterne underviser konfirmanderne fra begyndelsen af september til slutningen af april. Undervisningen foregår i Løsning kirkecenter og kirke, og ligger primært i morgentimerne. Men også lejr og heldagsundervisning og indsamling til Folkekirkens Nødhjælp indgår som en del af undervisningen.

Undervejs i forløbet er der ligeledes præsentation af de nye konfirmander ved en gudstjeneste i august/september. Der er er også to forældremøder undervejs. Og kort før konfirmationerne medvirker konfirmander og forældre også ved en gudstjeneste.

Konfirmationen er en fest

Konfirmationen er god anledning til at samle familie og gode venner til en skøn fest. Her får konfirmanden lov til at være festens midtpunkt og oplever sig set af både Gud og dem, der holder af konfirmanden.

Konfirmander og dåb

Da konfirmationen er en bekræftelse på dåben, skal man være døbt for at blive konfirmeret. Der er af og til konfirmander, der bliver døbt inden konfirmationen.

Hvordan foregår konfirmationen?

Konfirmationen foregår som regel ved en almindelig gudstjeneste, og hver konfirmand får tildelt 1 eller 2 stolerækker til sine gæster.

Konfirmationsgudstjenesten begynder med, at alle konfirmander går ind i kirken sammen med præsten.

Ved selve konfirmationshandlingen inviteres alle konfirmander frem til alteret. Her vil præsten blandt andet bede en bøn. Efter tilspørgsel lægger præsten sin hånd på konfirmandens hoved og velsigner ham/hende.

Derefter får hver konfirmand sit personlige konfirmationsord.

Konfirmationen er på en særlig måde for konfirmanderne og deres familier, men selvfølgelig også for resten af menigheden, som er med til at fejre og bakke op om konfirmanderne.

I våbenhus (kirkens entré) er der før og under konfirmationen mulighed for at aflevere hilsner, blomster eller gaver til konfirmanderne.

Datoer for Konfirmationer i Løsning og Korning i 2025

Første lørdag i Maj

OS-klasserne på Løsning Skole (samt elever fra andre skoler med behov for special-undervisning): Lørdag 3. maj 2025 kl 9:30 i Løsning kirke

Bøgballe Friskole og Stjernevejsskolen: Lørdag 3. maj 2025 kl 11:00 i Løsning kirke

Første søndag i Maj

Løsning Skole – 8A: Søndag 4. maj 2025 kl 9:00 i Løsning kirke

Løsning Skole – 8B + 8C:  Søndag 4. maj 2025 kl 11:00 i Løsning kirke

Korning: Søndag 4. maj 2025 kl 11:00 i Korning kirke

Datoer for Konfirmationer i Løsning og Korning i 2026

Første lørdag i Maj

OS-klasserne på Løsning Skole (samt elever fra andre skoler med behov for special-undervisning): Lørdag 2. maj 2026 kl 9:30 i Løsning kirke

Bøgballe Friskole og Stjernevejsskolen: Lørdag 2. maj 2026 kl 11:00 i Løsning kirke

Første søndag i Maj

Løsning Skole – 8A: Søndag 3. maj 2026 kl 9:00 i Løsning kirke

Løsning Skole – 8B:  Søndag 3. maj 2026 kl 11:00 i Løsning kirke

Korning: Søndag 3. maj 2026 kl 11:00 i Korning kirke

Vil du vide mere

Så kontakt kordegn Else Laursen