Gudstjeneste kalender

Begivenheder

Nytårsdag – Løsning v/Filip Torp Kildeholm

Gudstjeneste i Løsning kirke kl 14:00 ved Filip Torp Kildeholm. Gudstjenesten live-streames. Efter gudstjenesten er der nytårshilsen ved menighedsrådet. Der er ikke børnekirke under prædiken.

1. søndag efter Helligtrekonger – Løsning v/Sune Skarsholm

Gudstjeneste i Løsning kirke kl 9:00 ved Sune Skarsholm. Gudstjenesten live-streames. Efter gudstjenesten er der kaffe og rundstykker for alle der har lyst. Der er også aftengudstjeneste kl 19:00 som opstart på bedeugen. Der er ikke børnekirke under prædiken.

1. søndag efter Helligtrekonger – Korning v/Sune Skarsholm

Gudstjeneste i Korning kirke kl 10:30 ved Sune Skarsholm. Under gudstjenesten medvirker Jens Fischer-Nielsen, og efter gudstjenesten er Korning menighedsråd vært ved en let frokost i missionshuset. Herefter vil Jens Fischer-Nielsen fortælle nyt fra arbejdet i Den Lutherske Kirke i Bangladesh og der vil også blive serveret en kop kaffe/the.

Aftengudstjeneste i Løsning kirke v/Sune Skarsholm

I Løsning starter bedeugen med en aftengudstjeneste ved Sune Skarsholm kl 19:00. Vi vil i Løsning og Korning igen begynde det nye år med at samles i bøn, når vi ligesom kirker overalt i Danmark og verden holder bedeuge i uge 2. Overskriften i år er Hele Kirken bringer hele Evangeliet til hele Verden. Velkommen til alle, der har lyst til at mødes for at lægge det nye år over i Guds hænder. Du kan læse mere i flyeren for…
Kort liturgisk morgengudstjeneste

Liturgisk morgengudstjeneste

Hver tirsdag morgen kl. 8:00 afholdes der en kort liturgisk gudstjeneste i Løsning kirke, undtagen i skolernes ferier. Gudstjenesten tager ca. 20 minutter, og fungerer som en kort liturgisk andagt med veksellæsninger, bønner, stilhed, salmer og nadver, som ledes på skift af kirkens præster. Efter gudstjenesten bliver præsten i kirken, hvis man ønsker forbøn, samtale eller skriftemål. ”Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!” Sådan står der i Salmernes bog i Bibelen (Sl 105,4). Vi har brug for at søge Herren…

Septuagesima – Løsning v/Filip Torp Kildeholm

Gudstjeneste i Løsning kirke kl 10:30 ved Filip Torp Kildeholm. Gudstjenesten live-streames. Der er børne- og juniorkirke for både små (0-6 år), store (0.-3. klasse) og juniorer (4.-7. klasse) under prædiken.