Liturgisk morgengudstjeneste

Liturgisk morgengudstjeneste

Bemærk: Morgengudstjeneste holder af forskellige årsager pause indtil efter jul


Morgengudstjeneste flyer

”Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!”

Sådan står der i Salmernes bog i Bibelen (Sl 105,4). Vi har brug for at søge Herren og hans ansigt. Ikke kun til gudstjenesterne om søndagen, men også i løbet af ugen. Derfor holder vi en kort liturgisk gudstjeneste hver tirsdag morgen i Løsning kirke, hvor vi sammen kan søge Herren og efterfølgende gå ud i den hverdag, der venter os hver især. Morgenandagten har karakter af en kort gudstjeneste med en enkel liturgi, der bl.a. består af veksellæsninger, bønner, stilhed, salme og nadver.

Den liturgiske morgengudstjeneste tager ca. 20 minutter og ledes på skift af præsterne.

Efter gudstjenesten bliver præsten i kirken, hvis man ønsker forbøn, samtale eller skriftemål.

Se gudstjenesterne i kalenderen.