Lovsangsgudstjeneste

Lovsangsgudstjeneste

Med nogle måneders mellemrum afholdes der lovsangsgudstjenester i Løsning kirke kl. 16.

Det er gudstjenester, som bærer særligt præg af rytmisk musik, lovsang og forskellige muligheder for eftertanke og bøn. Undervejs i gudstjenesten er der mulighed for at bevæge sig rundt i kirken til forskellige “bønne-steder”, samt modtage personlig forbøn, samtale og velsignelse.

Liturgien er lidt anderledes end ved højmessen, og der er et band der leder lovsangen i stedet for orglet i kirken. Der vil være mulighed for at deltage i nadver som ved en højmesse og der vil også være en prædiken.

Band ved lovsangsgudstjeneste
Foto af Silas Bang

En gudstjeneste for mange sanser og alle aldre.

Gudstjenesten er slut ca. kl. 17.30, hvorefter der ofte er mulighed for at være med til fællesspisning i kirkecentret, f.eks. pizza eller suppe,

Se kalenderen eller kirkebladet for hvornår der er lovsangsgudstjeneste, og ved indgangen til parkeringspladsen vil der være sat flag op i dagene op til, med teksten “Lovsangsgudstjeneste søndag kl. 16”.

Lovsangsgudstjenesterne planlægges af et udvalg af præst og frivillige.