Særlige gudstjenester

Udover de ordinære gudstjenester om søndagen og de øvrige gudstjenester vi har med jævne mellemrum, så holder vi også i årets løb nogle helt særlige typer gudstjenester, som er beskrevet herunder.

Kyndelmisse

Hvert år afholdes Kyndelmisse for begge sogne i Løsning kirke en hverdagsaften omkring d. 2 februar hvor kyndelmisse rigtigt finder sted. I 2024 fejrer vi kyndelmisse d. 31. januar, hvor Lisbeth Filtenborg kommer og holder et foredrag om Syv af Bibelens kvindeskikkelser – i lyst og nød. Til kyndelmisse fejrer vi lysets komme – både bogstavligt når vinterens afslutning nærmer sig, og åndeligt med Kristi komme til jord nærmer sig. Forløbet for kyndelmisse er præget af traditioner. En af kirkens…

Fastelavnsgudstjeneste

I både Løsning og Korning er der et omfattende og mangeårigt samarbejde mellem kirken og stedets foreninger, spejder,  borgerforeninger og idrætsforeninger. Det udmønter sig bl.a. i fastelavnsgudstjenester hvert år begge steder, og altid på skolen. En familiegudstjeneste med afsæt i fastelavn efterfulgt af tøndeslagning og hygge – og med stort og bredt opmøde af byens befolkning. Alle (især børnene) er selvfølgelig inviteret til at møde op udklædte. I Løsning afholdes gudstjenesten i Løsning skoles aula. Derefter plejer Løsning spejder at sørge for…

Friluftsgudstjeneste

I Løsning har der i mange år været tradition for en årlig friluftsgudstjeneste, gerne i juni, som afholdes på Skærvens festplads eller i “gryden” omme bag Spejderborgen. En familiegudstjeneste efterfulgt af hyggeligt samvær omkring den medbragte madkurv, leg, spil, snobrødsbagning mv. I Korning afholdes friluftsgudstjeneste ved naturstien ved åen, hvor der er fine rammer for sådan et arrangement. Herunder er vist nogle billeder fra friluftsgudstjenesterne i Korning og Løsning: Som regel plejer vejret at være med os, men det kan…

Høstgudstjeneste

Hvert år ved sommerens afslutning afholdes der er en høstfest, hvor vi bruger gudstjenesten på at sige Gud tak for de mange gaver han velsigner os med. Alle der har lyst kan medbringe frugt og grønt fra haven, og der vil som regel være en procession af børn fra menigheden der bærer de medbragte ting op til et bord ved alteret. Efter høstgudstjenesten i Løsning er der dækket op til fællesspisning med pølser og brød. Der har igennem årene været…

Påskesalmesang

Hvert år er 4., 5. og 6. klasserne fra skoler i Løsning-Korning i Løsning kirke tæt på påske for at synge nogle kendte påskesalmer og møde påskens beretninger i fortælling og drama, som en del af et kirke-skole projekt op mod påsken. Et stykke tid forinden har præst, organist og sognemedhjælper været på skolen for at introducere eleverne for salmerne og salmedigterne. Det sker i samarbejde med skolens kristendoms- og musiklærere. Undervisningen kommer omkring påskeberetningen, forskellige kendte salmedigtere og vi øver…

Juleoptakt for byens børn

I ugerne op til jul holder kirken juleoptakter/julegudstjenester for byens dagplejebørn, børnehavebørn og skolebørn. Det er stemningsfulde samlinger med julesalmer, bøn, tænding af adventskrans, sanglege og fagtesange – og juleevangelium fortalt i børnehøjde. For de lidt større har der også flere gange været afholdt deciderede julekoncerter, hvor Lise P band flere gang har opført Alle Tiders Historie og i 2018 har vi også haft julekoncert med Sigurd Barrett. I december 2019 inviteredes børnene fra Løsning Skole til koncert med Lise P Band og børnene…

Julekoncert med de 9 læsninger

Hvert år i advent afholdes der to stort anlagte julekoncert i Løsning kirke kl 16:00 og kl 19:00. I 2024 er disse to koncerter søndag d. 8. december. Koncerten er bygget op omkring “De 9 læsninger” med en vekselvirkning mellem læsning fra Bibelen, korsang og fællessang. Det plejer altid at være en både smuk og fantastisk optakt til julens gudstjenester. Det er samtidigt en mulighed for at alle der har lyst, kan synge med i julekoret, både mænd og kvinder.…