Hvem vil hjælpe med næste menighedslejr eller menighedsdag?

Hvem vil hjælpe med næste menighedslejr eller menighedsdag?

Hvis du kunne overveje at hjælpe med næste menighedslejr eller menighedag, så læs med her.

Vi har netop overstået en fantastisk menighedslejr d. 19-21. januar. Spørgsmålet om, hvad der fremadrettet skal ske, melder sig derfor.

Som omtalt på lejren og til gudstjeneste, så har vi i menighedsrådet undersøgt forskellige muligheder for alternative og større lejrfaciliteter i nærområdet – dog indtil videre med den konklusion, at det vil blive så meget dyrere, at det vil være urealistisk.

Det har også været overvejet at afholde enten en hel lørdag som menighedsdag i de år, hvor der ikke er menighedslejr. Eller at holde menighedslejr hvert år.

Det hele afhænger af, hvor mange der kunne have lyst til at være med til at planlægge og arrangere enten menighedsdag eller menighedslejr. At afholde både menighedslejr og menighedsdag kan kun lade sig gøre, når der er frivillige der tager en tørn med planlægning og afvikling.

Hvis du derfor gerne vil med til planlægning, afvikling eller på anden vis hjælpe til, så skriv gerne til jhb@lkkirker.dk. Dermed får du også mulighed for at sætte dit præg på hvad der skal ske fremadrettet!

På Løsning menighedsråds vegne, Jacob Honoré Broberg