Igangværende projekt om nyt orgel til Løsning kirke stoppes

Igangværende projekt om nyt orgel til Løsning kirke stoppes

Løsning menighedsråd har valgt at stoppe det igangværende projekt om et nyt orgel til Løsning kirke. Det sker efter at have fået et afslag på fondsmidler fra A.P. Møller fonden.

Det er dog fortsat menighedsrådets opfattelse, at kirken og menigheden har behov for et bedre orgel til at bære salmesangen og understøtte gudstjenesten.

At projektet stoppes nu, sker på grund af tvivl om, hvorvidt vi kan finde den tilstrækkelige finansiering ved andre fonde. Desuden ønsker menighedsrådet at revurdere mulighederne for et andet orgel, herunder undersøge mulighederne for placering af orglet i kirkerummet. Menighedsrådet vil arbejde med denne sag i den kommende tid.

Det skrinlagte orgelprojekt har været undervejs i 10 år. Over for det nu nedlagte orgeludvalg vil menighedsrådet derfor udtrykke vores anerkendelse og taknemmelighed for udvalgets store og flotte arbejdsindsats. Vi håber og tror, at det på sigt ikke viser sig at have været forgæves.

Ved evt. spørgsmål, kontakt formand for menighedsrådet Jacob Honoré Broberg.