Kirkehøjskole mandag d. 8. november kl 19

Kirkehøjskole mandag d. 8. november kl 19

Mandag d. 8. november 2021 kl. 19:00 i Løsning Kirke er der kirkehøjskole, hvor præst Thomas Gudbergsen og operasanger/pianist Merete Laursen kommer og holder et musikalsk foredrag over emnet: “Tilgivelse, anerkendelse, fald og oprejsning – fokus på det at leve som et friere menneske”.

Thomas Gudbergsen skriver følgende om foredraget:

”Det er samfundets skyld”, eller ”det er hendes skyld”, siger nogle. Andre er bedre til at se indad og selv påtage sig en skyld. Kirken har gennem århundreder været optaget af skylden hos mennesket. Når vi taler om skyld, er det imidlertid væsentligt at skelne mellem følelsen af ikke at slå til som menneske på forskellige parametre, og de forkerte handlinger, vi som mennesker rent faktisk begår. Skylden fortæller dig, at du ikke må gøre det, du gør. Skammen fortæller dig, at du ikke må være den, du er. Begge dele præger menneskets selvbillede. Temaerne føres endvidere sammen med en teologisk fortolkning af skabelses- og syndefaldshistorien og ikke mindst Jesu liv, død og opstandelse i Det Nye Testamente, som er vejen til den endelige oprejsning. Både i livet og i døden.

Foredraget har fem underoverskrifter, tilgivelse, anerkendelse, selvbillede, skabelse og fald og oprejsning i og til livet. Det hele belyses med oplæg og livsnære eksempler suppleret med stærke sangtekster sunget af operasanger Merete Laursen.

Pris: 50 kr for aftenen.

Læs mere om kirkehøjskole her