Kirkens arbejde

Kirkens arbejde

I Løsning og Korning kirker har vi et ønske om at være en aktiv og positiv del af lokalsamfundet – at være et sted hvor Guds ord både forkyndes men også udleves over for ens næste.

Udover gudstjenesterne er der i ugens løb en hel del forskellige arrangementer. Nogle af disse er særligt tiltænkt børn og unge, mens andre er målrettet voksne og ældre. Ud fra kirken drives også et diakonalt arbejde med bl.a. besøgstjeneste.

Kirkens præster og øvrige ansatte spiller naturligvis en central rolle i kirkens arbejde, men en stor del af arbejdet drives også af frivillige fra menigheden. Hvis du ønsker at blive frivillig kan du læse mere om det her eller du er velkommen til at tage kontakt til kirkekontoret.

Hvis du er ny i byen eller i kirken kan du også læse mere hvad Løsning og Korning kirker er for en størrelse.