Lad de små børn komme til mig …

Lad de små børn komme til mig …

Af sognepræst Sune Skarsholm (bragt som Replik i Kirkenyt 2019)

Lad de små børn komme til mig …

Sådan sagde Jesus og bød børnene velkommen i sin nærhed. Det gør han stadig! Hver gang et barn bliver døbt, gentages Jesu ord ved døbefonten. Børn er velkomne hos Jesus og i kirken – ikke blot til deres dåbsdag, men altid!

I dåben bliver barnet en del af Guds rige. Det skal ikke kun forstås abstrakt. Menigheden, som sidder i kirken, er
en del af Guds rige. Derfor bliver barnet ved dåben også en del af menigheden. Hvis børnene skal se og mærke, at de er del af menighedens fællesskab, er det naturligt at tage dem med hen i kirken, så ofte som muligt.

I Løsning og Korning vil menighederne gerne sige et stort og varmt velkommen i kirke til hele familien. Tag frimodigt børnene med i kirke! Lad dem blive en del af menighedens liv.

Ved gudstjenesterne i Løsning kl. 10.30 er der børnekirke under prædikenen. Under børnekirkesangen følges børnene med nogle voksne over i Kirkecentret til samling, sang, leg og bibelfortælling. Våbenhuset må også benyttes, og her kan gudstjenesten følges via højttaler.

I Korning kirke er der indrettet et børnehjørne bagerst i kirken.

Børn sidder ikke automatisk stille i kirken i en times tid. De skal have mulighed for at øve sig i at være med i kirke og have en god oplevelse af det. Eft erhånden som de bliver ældre, kan de følge mere med i gudstjenesten.

Bliver et barn uroligt, er det helt i orden at gå ud af kirkerummet. Det er bedre at gå ud end at sidde med et barn og blive anspændt og små-irriteret på barnet. Mange vælger at sætte sig nederst i kirken med deres små børn, som man så kan gå ind og ud med fl ere gange under gudstjenesten. Det giver mest ro både for forældre og børn og for resten af menigheden.

Større børn kan med fordel sidde længere oppe i kirken, så de bedre kan se og følge med. Det kunne de voksne i øvrigt også blive bedre til …

Børn kan tage for meget opmærksomhed under gudstjenesten (selvom vi sjældent oplever det). I så fald må
forældrene huske, at det ikke var Jesu pointe med at sige: Lad de små børn …

Men mere vigtigt, så skal alle de voksne i menigheden huske på, at børnene ikke alene er kirkens fremtid. De er
også en skøn del af dens nutid! De er fuldgyldige medlemmer af menigheden. Guds rige er deres!

Gud stiller ikke krav om modenhed eller forstand for at komme i kirke. Tværtimod brugte Jesus barnet som et forbillede for den voksnes tro på Gud: ”Den, der ikke modtager Guds Rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det”. Det var nok værd at tænke nærmere over … for de voksne!

Se mere her på siden over de mange muligheder og tilbud for små og store børn i Løsning og Korning i løbet af ugen.