Organist Line tager orlov for at læse musikterapi

Organist Line tager orlov for at læse musikterapi

Vores organist, Line Skydstofte Nikolajsen, har orlov fra sin stilling fra 1. september i år til og med juni måned næste år. Hun skal studere musikterapi ved Aalborg Universitet. Under orloven vikarierer Lasse Kobbersmed – læs mere om ham her.

Min motivation for at studere musikterapi er, at jeg har lyst til at arbejde med musik og mennesker. Det gør jeg jo sådan set allerede, men jeg har en trang til at uddybe og forstå den verden“, forklarer Line.

Spillede klaver for de kræft syge

For 15 år siden, mens Line var studerende, arbejdede hun med rengøring på en kræft afdeling. På hospitalsgangen stod et klaver, som Line gik og skævede til. I begyndelsen tørrede hun blot støv af på instrumentet, men under en aften vagt dristede hun sig til at sætte sig ned og spille.

“Jeg spillede lige så stille og med stor ydmyghed, men også ud af en trang til at gøre noget for de her meget syge mennesker. Og så oplevede jeg, at sygeplejerskerne bad mig om at bruge mere tid på at spille end på at gøre rent.

Det var, som om den meget kliniske stemning forduftede, og sæbe- og spritduft en blev distraheret af musikken. Sygeplejerskerne sagde, at de gik mere roligt på gangen, når jeg spillede. En aften kom en af de pårørende ud fra en stue og sagde: Tak for dit spil. Nu har vi fået talt om, hvad der skal synges til begravelsen.”

Musikken komunikerer

Musikterapi er en 3 årig bacheloruddannelse, der kan udvides med en kandidatgrad. Gennem  undervisningsforløbet lærer de studerende, hvordan musik kan anvendes til at skabe trygge relationer, vække social interesse og bryde isolation. Det er også kendt, at terapien virker på stress, lindrer smerter, styrker identiteten og bearbejdning af følelsesmæssige traumer.

“Musikken overskrider nogle forståelsesbarrierer. Jeg har især set på plejehjemmet, hvordan musik og salmer lukker sindet og det tabte sprog op hos demente. Pludselig synger de med, og deres øjne stråler.”

“Fra gudstjenesten ved jeg, at jeg som musiker kan sætte farve og stemning på det, som sker. Det er det bedste, jeg ved! Men jeg føler en forpligtelse til at bruge musikken i en bredere kulturel og social sammenhæng end i kirken. Og så har lyst jeg til at udvide mine kompetencer.”

Jeg hører til her

Line forklarer, at første år på studiet kræver tilstedeværelse i Aalborg stort set hver dag. Derfor er det nødvendigt med orlov i denne periode.

“Om søndagen vil jeg være at træffe som Line, der går til gudstjeneste med min mand og vores drenge. Det er jo her, vi hører til. Efter det første år kan jeg måske igen få overskud til at spille til gudstjenesterne om søndagen. Jeg er ansat i en 60% stilling som organist, men på sigt, når børnene er større, vil jeg gerne arbejde på fuld tid. Mit håb er at kunne supplere min gode ansættelse i kirken med opgaver indenfor musikterapi.”