Live streaming af gudstjenester

Live streaming af gudstjenester

Kirkerne åbner nu lige så stille op igen (læs her). Vi har nu i et godt stykke tid alle sammen været henvist til at se optagede og live streamede gudstjenester hver for sig. Men selvom det nu bliver muligt igen at mødes i kirken, så vil det i første omgang været med begrænset antal gudstjenestedeltagere – og der vil sikkert også være nogle der bevidst fravælger at mødes fysisk for at undgå den risiko der er forbunden dermed.

Derfor er vi også rigtig glade for at kunne annoncere, at vi i Løsning kirke får mulighed for at live streame gudstjenesterne hver søndag på vores YouTube kanal. Planen er at prøve det af Kristi Himmelfartsdag og de kommende søndage og derefter få installeret et endeligt permanent setup.

Vi tror at live streaming af gudstjenesten har et bredere perspektiv end blot denne Corona-isolationstid. Det vil bl.a. gøre det muligt at følge gudstjenester på plejehjemmet eller hjemme hos andre, der af den ene eller anden grund er forhindret i at deltage selv. Forældre, der har været med til børnekirke, vil nemt kunne gense prædiken og den del af gudstjenesten, de gik glip af.

Det er vigtigt at understrege, at man trygt kan komme til gudstjeneste uden at frygte at blive filmet – heller ikke hvis man går til nadver. Det er kun præst og de øvrige medvirkende ved gudstjenesten der filmes.

Vi opfordrer selvfølgelig ikke til, at man dropper det fysiske gudstjenestefællesskab, hvis man har muligheden herfor (altså efter Corona-krisens restriktioner) – men vi tror, at i denne digitale tidsalder er der en stor værdi i også at kunne høre det gode budskab om Jesus Kristus online på denne måde – uanset årsagen dertil.

Se den næste live streamet gudstjeneste her: lkkirker.dk/livestream