Løsning kirke får nyt orgel

Løsning kirke får nyt orgel

Vi er i Løsning menighedsråd glade for at kunne offentliggøre, at vi har indgået kontrakt med Marcussen & Søn Orgelbyggeri A/S om at levere et nyt pibeorgel til Løsning kirke, som forventes at være færdigmonteret og intoneret inden jul 2023. Dermed ser vi frem til med fryd at kunne lytte til det ved alle julens gudstjenester. Se billeder fra processen med at opstille orglet her.

Orglet er et ombygget og totalrenoveret orgel fra 1955, som tidligere har stået i Esbjerg Missionshus “Bethania”. Derudover er orglet udvidet med et helt nyt “svelleværk”.

3D tegninger af Marcussen og Søn orgel til Løsning kirke
3D tegninger af Marcussen & Søn orgel til Løsning kirke

Orglets egenskaber og udseende

Det nye orgel kommer til at stå på pulpituret, samme sted som det nuværende lille orgel fra 1982, som blev sat op, da kirken blev bygget i 2008.

Det nye orgel har 16 stemmer (grupper af piber) og kommer dermed til at have flere klang-nuancer og større volumen end det nuværende orgel med kun 5 stemmer. De 6 af disse stemmer er i det nye svelleværk, samt en ekstra stemme i pedal. Orglet får to manualer (dvs. to rækker af tangenter).

Det nye orgel kan derfor i væsentlig grad bedre spille kirkerummet tilstrækkeligt op til at understøtte menighedens sang.

Orglet får en ny facade med nye orgelpiber af tin. Facaden er designet af arkitekt Mogens Svenning fra Linjen A/S, som har været tilknyttet hele projektet. Facaden er opdelt i syv felter med de største piber ude i sidefelterne og midterfeltet og de mindste piber i fire små felter, og spiller dermed på den kristne symbolik med tallet syv. Facaden giver orglet et mere markant udtryk ift. kirkerummets mere beskedne facade.

Kirkeministeriets orgelkonsulent Torben Krebs udtaler om det nye orgel:

Der er tale om et ”genbrugt” instrument med dele fra bl.a. Løgumkloster Kirke og missionshuset ”Bethania” i Esbjerg. Selve dispositionen er dog tilrettet et mere alsidigt og ”moderne” klangideal… Løsning Kirke vil få et anvendeligt og holdbart orgel, som vil udgøre en væsentlig forbedring i forhold til det nuværende, yderst spartanske instrument.

Hele orgelprojektet er finansieret af puljemidler fra Hedensted provsti.

Tidsplan og pulpitur ombygning

Orgelprojektet er blevet udarbejdet i foråret 2023 og godkendt i først Løsning menighedsråd og dernæst Hedensted Provstiudvalg i juni. Efterfølgende blev projektet godkendt i juli af Haderslev Stift med udtalelse fra kgl. bygningsinspektør Rønnow og orgelkonsulent Torben Krebs.

Efter indgåelse af kontrakt er Marcussen & Søn i september påbegyndt ombygning af orglet på deres værksted i Aabenraa.

Opstillingen af orglet kræver en udvidelse og forstærkning af pulpituret. Pulpituret skal således gå helt hen til bagvæggen i den side, hvor orglet står. Svelleværket bliver fastmonteret på væggen.

Udvidelse af pulpitur foretages af Tømrerfirmaet Morten Michaelsen i uge 43-44 efter at det gamle orgel er blevet nedtaget.

I uge 45-47 opsættes og males orglet, hvorefter Marcussen & Søn intonerer orglet i uge 48-50.

Tegning af orglets placering på pulpitur
Tegning af orglets placering på pulpitur

Tidligere orgelprojekt

Der har i over 10 år været arbejdet på at få et nyt orgel til Løsning kirke. Det tidligere orgeludvalg har lagt et stort arbejde i dette og var langt i processen med et andet og større orgelprojekt fra orgelbyggeren Metzler Orgelbau, der dog blev stoppet af menighedsrådet efter afslag på en fondsansøgning til A.P. Møller Fonden.

Dette nye projekt står på alle måder på skuldrene af det tidligere, og ville ikke kunne have været tilvejebragt eller godkendt så hurtigt, havde det ikke været for alt det forudgående arbejde.

Orgelkonsulent Torben Krebs udtaler om det tidligere projekt:

Projektet med det brugte orgel bliver aldrig sammenligneligt med Metzler-projektet: det påkaldte sig stor respekt og interesse i brede kredse, for her var der store og ærlige bestræbelser og vilje/handlekraft til at realisere et bemærkelsesværdigt og flot projekt…

Når alt dette er sagt, vil jeg sige, at Marcussen & Søn i dette langt mindre format har givet et billede af et fleksibelt og alsidigt instrument, som jeg også tror, at I vil blive rigtig glade for!

Yderligere oplysninger

Hent pressemeddelelsen som PDF her: Pressemeddelelse om nyt orgel til Løsning kirke

Evt. spørgsmål eller yderligere tekniske detaljer om det nye orgel og tidsplanen kan stilles til formand for orgeludvalget og Løsning Menighedsråd

Jacob Honoré Broberg
Mail: jhb@lkkirker.dk
Tlf: 26 85 16 84

Visualisering af orgel fra Marcussen og Søn til Løsning kirke
Visualisering af orgel fra Marcussen & Søn til Løsning kirke