Menighedslejr udskudt pga. Corona

Menighedslejr udskudt pga. Corona

Kære alle der tilmeldt menighedslejren eller står på ventelisten

På grund af Corona-situationen, er vi desværre nødt til at udskyde menighedslejren, der var planlagt til her i januar 21.-23. Men hold modet oppe. Vi arbejder på at afholde lejren i sensommeren/efteråret 2022. Endelig dato udmeldes så hurtigt vi kan.

Tilbagebetaling af lejrgebyr sker inden udgangen af januar måned via MobilePay – ellers bliver I kontaktet af Else Christoffersen for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Lejrudvalget
Søren Johan Nielsen, Lisbeth Rasmussen, Conny Frøjk Byskov, Anders og Elisa Skals Nielsen, Esben Velling (IMU), Frederik Due (IMU) og Else Birkbak Christoffersen