Tak for deltagelse i menighedsmøde i Løsning

Tak for deltagelse i menighedsmøde i Løsning

Søndag d. 9. oktober efter gudstjenesten havde vi i Løsning vores årlige menighedsmøde – tak til alle jer der deltog og bidrog til mødet.

Jacob Honoré Broberg gav på vegne af menighedsrådet en orientering, som kan læses her: Orientering til Løsning menighedsmøde d. 9 oktober 2022. Udover status var fokus også på, hvordan vi kan være kirke for hinanden – og sammen være bærere af den kultur, vi ønsker, skal være i vores kirke.

Mike Rogers fortalte om omlægningen af pladsen foran kirken, som du kan læse mere om her.

På mødet kom der flere gode input og spørgsmål. Især blev forholdet mellem (gamle) salmer og nyere sange til gudstjenesterne diskuteret, samt hyppigheden af gudstjenester eller arrangementer med fokus på lovsang. Der blev også talt om, hvordan vi bedre kan imødekomme de unge i vores kirke.

Husk at alle altid er velkomne til at henvende sig til menighedsrådet eller de ansatte med spørgsmål eller hvis der er noget, vi skal have mere fokus på.

Menighedsmødet kan på en måde sammenlignes med en generalforsamling – (lige bortset fra at der ikke vælges nogen bestyrelse). Det er en lejlighed til at gøre status for året der er gået og hvad der ligger foran. Og til at stille skarpt på hvordan Løsning kirke bedst kan være både din og vores kirke.

Det kan både handle om hvordan vi styrker og værne om frivilligheden i kirken, hvordan vi møder og ser hinanden til gudstjeneste og på andre tider og hvordan vi som kirke er et fællesskab, hvor Guds ånd må få lov til at præge os. Hvordan vi hver især kan være bærere af den kultur vi gerne vil have skal være i vores kirke.

Hør Jacob Honore Broberg og Jesper Christensen invitere til mødet her: