Mere fokus på bøn i gudstjenesterne

Mere fokus på bøn i gudstjenesterne

Bøn er en gave, Gud har givet os, hvor vi kan tale med Gud og søge hans nærvær. Derfor vil vi til efteråret sætte endnu mere fokus på denne gave i menigheden. Det vil vi gøre med følgende to tiltag:

Åben mikrofon under kirkebønnen (Løsning Kirke)

Under kirkebønnen efter prædiken vil der blive et par minutters stilhed, hvor man som enkeltperson kan gå hen til en opstillet mikrofon og bede en fri bøn for menigheden, byen eller verden. Det kan også være en tak for en ting, man på en særlig måde er blevet mindet om i løbet af gudstjenesten.

Bedekrukke i våbenhuset

Vi vil opstille en krukke i våbenhuset i både Løsning og Korning, hvor man kan lægge konkrete bedeemner i. Herefter vil enkeltpersoner fra menigheden i løbet af ugen bede for disse emner. Der er selvfølgelig tavshedspligt, og man kan også vælge at være anonym.

Forbøn under gudstjenesten

Det er også fortsat muligt at få et andet menneske til at bede for konkrete ting i ens liv under gudstjenesterne i Løsning. Det foregår bagerst i kirken bag en skærm, hvor en person med tavshedspligt beder for en. Dette finder sted under nadveren. Ovenstående vil løbende blive introduceret til gudstjenesterne.