Morgenbøn – Mens vi venter på Helligånden!

Morgenbøn – Mens vi venter på Helligånden!

Du er er hermed inviteret til ’Pinsenovene’ – dvs. ’de 9 dage’ fra dagen efter Kristi himmelfart til Pinsedag. Vi mødes digitalt til morgenbøn fra fredag den 22. maj kl. 8.00 frem til 30. maj på kirkens YouTube kanal eller her. Du kan se tidligere morgenbøn her.

Anledningen er at give mulighed for at forberede sig til pinsedag og Helligåndens komme gennem bøn og fordybelse. Hver samling tager 10-15 minutter og er sat sammen af bøn, bibellæsning, meditation og salmesang.

Det bibelske forelæg og inspiration er, at Jesus befalede sine disciple at blive i Jerusalem for at vente på at Helligånden skulle udgydes over dem. Vi læser, at de mødtes, ”hvor de plejede at opholde sig” og at de ”i enighed holdt fast i bønnen”. Og så kom Helligånden over dem med ny kraft og frimodighed pinsedag.

Vi har som kirke allerede modtaget Helligånden som gave. Men vi besidder ikke Helligånden, og vi har altid brug for Helligåndens fylde. Derfor vil vi bede sammen hver morgen de næste 9 dage.