National bededag 29. marts

National bededag 29. marts

Verden er med Corona virussen ramt af en global sundhedskrise. Det kalder på bøn for verden. Evangelisk Alliance, Den Katolske Kirke og Frikirkenet og nogle kirker inden for Folkekirken har taget initiativ til at gennemføre en national bededag på søndag den 29. marts.  Læs mere her eller på facebook.

Løsning og Korning kirker bakker op om initiativet og opfordrer alle til bøn.

Som inspiration og hjælp til bønnen er der udarbejdet et bønnehæfte: Bønnehæfte til National Bededag 29. marts