På søndag skal vi igen synge til gudstjenesten

På søndag skal vi igen synge til gudstjenesten

Myndighederne har godkendt, at vi igen synger sammen i kirken. Endelig kan glade stemmer igen fylde kirkerummet! Vi begynder allerede på søndag den 25. april – så kom og vær med kl 9:00 i Korning og kl 10:30 i Løsning (ændret fra kl 10 og kl 11)!

Der er desuden lempet på andre restriktioner omkring gudstjenesterne:

  • Flere kan deltage, men der er fortsat afstandskrav og arealkrav
  • Tidsrummet for gudstjenesten er principielt ubegrænset, men bliver afviklet på max 1 time

Trods lempelserne vil der fortsat være begrænsninger på kirkelivet:

  • Der skal fortsat bæres mundbind i forbindelse med ankomst/udgang og altergang
  • Ikke-gudstjenestelige aktiviteter er omfattet af det indendørs forsamlingsloft

Se alle Corona regler her.

Vi glæder os til igen at synge sammen!

Lovsynger Herren min mund og mit indre!
Sjungende, hjerte, tag Ånden i favn!