Om os

Om os

Løsning og Korning kirker er en del af Den Danske Folkekirke og udgør de lokale sognekirker i Løsning og Korning. Vi ønsker at være en levende kirke og menighed for sognenes beboere og alle der måtte ønske at være med – en kirke med fokus på at forkynde Jesus Kristus som både verdens og den enkeltes frelser og en kirke med fokus på et lokalt-forankret og varmt menighedsfællesskab.

Både Løsning og Korning kirker er desuden med i Evangelisk Luthersk Netværks menighedsnetværk – et netværk af menigheder, som ud fra et fælles teologisk grundsyn – i respekt for hinandens forskelligheder – vil opmuntre og inspirere hinanden til at være levende og missionerende menigheder.

Se denne præsentation af Løsning og Korning Kirker

Redigering og video: Lasse Kobbersmed – Video: Silas Bang og Linda Klitlund

Du kan herunder læse mere om kirkerne, både bygninger og menigheder, og finde praktisk info om adresser og kontaktoplysninger. Du kan også læse om hvordan du kan blive frivillig i det vidt forgrenede arbejder som er i og ud fra kirkerne. Se også denne side med flyers overalt hvad der sker i kirkerne.

Værdier og tro

Som en del af Folkekirken er vi en evangelisk-luthersk kirke med de bekendelseskrifter, der ligger til grund herfor. Det er særligt den Apostolske Trosbekendelse, der siges i kor ved hver gudstjeneste (undtagen visse gudstjenester hvor den Nikænske bruges i stedet). Se vores værdier herunder eller hent dem som PDF: Værdier for Løsning og Korning kirker

Ansatte medarbejdere

I Løsning og Korning kirker har vi en række ansatte medarbejdere, som hver især udfylder en vigtig rolle i kirkens arbejde. Du kan se listen over ansatte med deres stillinger og kontaktoplysninger. Udover de ansatte er der også en stor skare af frivillige og menighedsrådene i Løsning og Korning.

Frivillige

I Løsning og Korning kirker er der et væld af forskellige arbejdsgrene, opgaver og tjenester, som primært eller delvist varetages af frivillige. Vi drømmer om at hele menigheden må være engageret i og omkring kirkens arbejde, og at der må være plads til alle forskellige former for talenter, personligheder og nådegaver. En kirke er ikke blot nogle præster og andre ansatte og en passiv forsamling som menighed om søndagen. Kirken er Kristi legeme, hvor hver del har en plads og…

Menighedsråd

Menighedsrådet er kirkens ledelse. Mange af menighedsrådets opgaver er af økonomisk og praktisk karakter, herunder at være arbejdsgiver for samtlige ansatte ved kirken, bortset fra præsterne. Men rådet har også – sammen med præsterne – ansvaret for at lede kirkens liv. Menighedsrådene består af frivillige, som er valgt til opgaven for en periode på 4 år. D. 17. september 2024 er der valg til menighedsrådene, se mere her. Løsning og Korning har hvert sit menighedsråd. Disse fungerer som selvstændige råd…

Kirkegårde

Kirkerne i Løsning og Korning har hver deres kirkegård, med både kiste og urne-gravpladser. Begge kirkegårde vedligeholdes af det samme kirkegårdspersonale, som har til huse i Graverhuset ved siden af Løsning gamle kirke. Claus Wesley Andersen er graver og kan kontaktes med evt. spørgsmål vedr. kirkegårdene. Du kan læse mere om indretning af kirkegårdene, fremtidsplaner for kirkegårdene, begravelsestyper og priser, samt regler i disse flyers: Løsning Kirkegård og Korning Kirkegård. Du kan også læse om den fremtidige omlægning af kirkegårdene. Du kan…

Kirkernes adresser

Gudstjenester afholdes i hhv. Løsning kirke og Korning kirke. Se her for parkeringsmuligheder ved Løsning kirke. Mange af de øvrige arrangementer afholdes i Løsning kirkecenter, som også fungerer som kirkekontor og kontor for kirkens ansatte, undtagen for kirkegårdspersonalet som holder til i graverhuset. Se desuden regler for brug og udlån af kirkecenteret her: Regler for kirkecenter Løsning gamle kirke fungerer som et åbent andagtsrum og anvendes desuden ved vielse og begravelse, samt andre særlige lejligheder. Herunder kan du finde adresser…

Kirkernes historie

På siderne herunder kan du læse mere om kirkernes indretning og historie, både de to gamle middelalder kirker og den nye kirkebygning i Løsning.

Betal eller giv med MobilePay

I Løsning og Korning kirker har du mulighed for at betale med MobilePay – både som betaling til arrangementer i kirken og til at give penge ved indsamlinger ifm. gudstjenester (kollekter). Vi må desværre ikke skrive på nettet hvad numrene er pga. regler fra MobilePay. MobilePay som betaling Til arrangementer, hvor der er en egenbetaling til f.eks. spisning, kan man som regel enten betale kontant eller med MobilePay. Når man betaler med MobilePay skal man huske at skrive hvilket arrangement…

Missionsarbejde

Selvom vi er en lokal forankret sognekirke, så ønsker vi også at være en del af og bakke op om Guds mission i verden. Herunder kan du læse om de missionsprojekter og missionærer som vi særligt bakker op om ved at fungere som bagland, både med indsamling af penge og med forbøn. Se også alle nyheder om mission.  

Løsning og Korning Sogne

Løsning og Korning sogne er forbundet som et pastorat, hvilket vil sige at de deles om præsterne. Sognene er en del af Hedensted Provsti i Haderslev Stift. Løsning Sogn Løsning sogn dækker hele Løsning by med Stjernevejskvarteret mod syd, industrikvarteret mod vest, Skærven og Skærvetoften mod nord og “gammel” Løsning mod øst på den anden side af jernbanen. Du kan læse mere om Løsning by på Hedenstedernes hjemmeside. Byen har vokset en del i løbet af de sidste 70 år…