Frivillige

Flyer om at være frivillig

I Løsning og Korning kirker er der et væld af forskellige arbejdsgrene, opgaver og tjenester, som primært eller delvist varetages af frivillige. Vi drømmer om at hele menigheden må være engageret i og omkring kirkens arbejde, og at der må være plads til alle forskellige former for talenter, personligheder og nådegaver.

En kirke er ikke blot nogle præster og andre ansatte og en passiv forsamling som menighed om søndagen. Kirken er Kristi legeme, hvor hver del har en plads og en vigtig funktion – nogle mere synlige en andre, men alle lige vigtige. Derfor giver det også god mening, at menighedens medlemmer er aktivt involveret i kirkens liv med hver den evne og nådegave, som hver enkelt har.

Du kan herunder få et overblik over de tjenester og opgaver som findes af arbejde ud fra og omkring kirken  – også som en guide til dig der overvejer at blive frivillig. Se også flyeren: Vi er kirke sammen – Flyer om at være frivillig. Du kan også læse denne artikel om det at være frivillig fra Kirkenyt: Artikel om at være frivillig – Kirkenyt juni 2022

Du er altid velkommen til at henvende dig til en af kirkens præster, kordegn eller en af sognemedhjælperne med spørgsmål, eller til én i menighedsrådet. Hvis du brænder for noget, der ikke lige er på listen, så er det bestemt ikke nogen hindring. Har du lyst til at bidrage, er der altid brug for én mere.

Frivillig ved gudstjenester

Ved gudstjenesterne i Løsning kirke er der mange forskellige opgaver, som gudstjenestedeltagerne står for på skift. Kordegn Else Laursen er kontaktperson for de fleste af tjenesterne og står for at koordinere turnusordninger, hvor de frivillige får besked om hvilke gudstjenester de står for. Børnekirke Se under Frivillig i børne- og ungearbejde. Kontakt Linda Klitlund. Familiegudstjenester Familiegudstjenesterne er for hele familien – og alle aldersgrupper er velkomne! Gudstjenesterne er særligt tilrettelagt så børnene bedre kan følge med. De afholdes 5-6 gange om…

Frivillig i børne- og ungearbejde

Der er i kirkerne og i de kirkelige foreninger et stort arbejde for børn og unge i Løsning og Korning. Kirke og kulturmedarbejder Linda Klitlund eller kordegn Else Laursen kan kontaktes for mere information om det at være frivillig i de forskellige opgaver og klubber. Børnekirke og Juniorkirke Ved kl. 10:30 gudstjenesterne i Løsning kirke er der børne- og juniorkirke under prædiken og kirkebøn (dog ikke på alle helligedage og i sommerferien). Børnekirke er delt op i tre grupper: de mindste…

Frivillig i omsorgsarbejde

Der er i Løsning og Korning mange forskellige diakonale omsorgstjenester, som er baseret på frivillige. Sognemedhjælper Randi Hummelmose fungerer som koordinator for de fleste af disse tjenester, og alternativt kan kordegn Else Laursen kontaktes for mere information om det at være frivillig i de forskellige opgaver. Aften for enlige Aften for enlige er et fællesskabs-arrangement for alle enlige med spisning og 30 minutters indslag hver aften. Frivillige hjælper til med arrangering, servering og oprydning. Besøgtstjeneste Besøgstjenesten har til formål at forebygge ensomhed ved…

Frivillig i øvrige opgaver

Udover frivillige opgaver ved gudstjenester, børne- og omsorgsarbejde er der også en hel del mere eller mindre synlige tjenester i og omkring kirkerne. Kontakt kordegn Else Laursen for mere information. Hjælp med madlavning og servering Der er mange forskellige arrangementer i kirken, hvor frivillige hjælper med madlavning, servering og oprydning. Det gælder både ift. spisning for børnefamilier og arrangementer for voksne. Menighedslejr Hvert andet år i Løsning kirke afholdes der i januar/februar en menighedslejr i samarbejde med Løsning Indre Mission. Det er…

Andet lokalt frivilligt arbejde

Når det omhandler om tjeneste, nådegaver og frivillighed er det også vigtigt at understrege, at det ikke er begrænset eksklusivt til arbejde der udgår fra og omkring kirken. Der er både behov for gode hænder i andre sammenhæng og også velsignelse forbundet med at stille sig til tjeneste der. Der er mange gode foreninger og grupper i og omkring Løsning. Her er nævnt nogle stykker: Løsning Løsning Indre Mission Hedensted-Løsning KFUM og K Kirkens Korshærs genbrugsforretning Løsning Borger- og Erhvervsforening…