Frivillige

Frivillige

I Løsning og Korning kirker er der et væld af forskellige arbejdsgrene, opgaver og tjenester, som primært eller delvist varetages af frivillige. Vi drømmer om at hele menigheden må være engageret i og omkring kirkens arbejde, og at der må være plads til alle forskellige former for talenter, personligheder og nådegaver.

En kirke er ikke blot nogle præster og andre ansatte og en passiv forsamling som menighed om søndagen. Kirken er Kristi legeme, hvor hver del har en plads og en vigtig funktion – nogle mere synlige en andre, men alle lige vigtige. Derfor giver det også god mening, at menighedens medlemmer er aktivt involveret i kirkens liv med hver den evne og nådegave, som hver enkelt har.

Du kan herunder få et overblik over de tjenester og opgaver som findes af arbejde ud fra og omkring kirken  – også som en guide til dig der overvejer at blive frivillig.

Du er altiv velkommen til at henvende dig til en af kirkens præster, kordegn eller en af sognemedhjælperne med spørgsmål, eller til én i menighedsrådet. Hvis du brænder for noget, der ikke lige er på listen, så er det bestemt ikke nogen hindring. Har du lyst til at bidrage, er der altid brug for én mere.

Frivillig ved gudstjenester

Ved gudstjensterne er der mange forskellige opgaver, som gudstjenestedeltagerne står for på skift. Kordegn Else Laursen er kontaktperson for de fleste af tjenesterne og står for at koordinere turnusordninger, hvor de frivillige for besked om hvilke gudstjenester de står for. Kirkeværter Til hver gudstjeneste i Løsning kirke er der to personer, som står for at byde alle fremmødte velkommen, særligt med fokus på nye besøgende. Kirkeværterne er også typisk dem der kan besvare evt. spørgsmål. Børnekirke Se under Frivillig i børne-…

Frivillig i børne- og ungearbejde

Der er i kirkerne og i de kirkelige foreninger et stort arbejde for børn og unge i Løsning og Korning. Sognemedhjælper Linda Klitlund, Benny Rand eller kordegn Else Laursen kan kontaktes for mere information om det at være frivillig i de forskellige opgaver og klubber. Børnekirke Ved kl. 10:30 gudstjenesterne i Løsning kirke er der børnekirke under prædiken og kirkebøn (dog ikke på alle helligedage og i sommerferien). Børnekirke er delt op i to grupper: før-skole børn hvor forældrene er med, og…

Frivillig i omsorgsarbejde

Der er i Løsning og Korning mange forskellige diakonale omsorgstjenester, som er baseret på frivillige. Sognemedhjælper Randi Hummelmose fungerer som koordinator for de fleste af disse tjenester, og alternativt kan kordegn Else Laursen kontaktes for mere information om det at være frivillig i de forskellige opgaver. Aften for enlige Aften for enlige er et fællesskabs-arrangement for alle enlige med spisning og 30 minutters indslag hver aften. Frivillige hjælper til med arrangering, servering og oprydning. Besøgtstjeneste Besøgstjenesten har til formål at forebygge ensomhed ved…

Frivillig i øvrige opgaver

Udover frivillige opgaver ved gudstjenester, børne- og omsorgsarbejde er der også en hel del mere eller mindre synlige tjenester i og omkring kirkerne. Kontakt kordegn Else Laursen for mere information. Menighedslejr Hvert andet år i Løsning kirke afholdes der i januar/februar en menighedslejr i samarbejde med Løsning Indre Mission. Det er en weekend, hvor hele menigheden i alle aldre kan være sammen på en efterskole – hvor der er fokus på fællesskab, forkyndelse, sociale lege og børnearrangementer. Et udvalg står for at…

Andet lokalt frivilligt arbejde

Når det omhandler om tjeneste, nådegaver og frivillighed er det også vigtigt at understrege, at det ikke er begrænset eksklusivt til arbejde der udgår fra og omkring kirken. Der er både behov for gode hænder i andre sammenhæng og også velsignelse forbundet med at stille sig til tjeneste der. Der er mange gode foreninger og grupper i og omkring Løsning. Her er nævnt nogle stykker: Løsning Løsning Indre Mission Hedensted-Løsning KFUM og K Kirkens Korshærs genbrugsforretning Løsning Borger- og Erhvervsforening…

Fest for frivillige medabejdere

En gang hvert andet år inviterer kirkerne til en stor fest for alle ansatte og frivillige (menighedslejr afholdes det ene år, frivillighedsfest det andet). I et stort sammenkog af tak til Gud og mennesker, god mad, underholdning, alvor og latter sættes der en tyk streg under fællesskabet på kryds og tværs af alle arbejdsgrene og opgaver omkring kirkerne. Festen starter altid i kirken, hvorefter der er spisning og underholdning resten af aftenen. I 2019 blev festen afholdt i Løsning missionshus…