Frivillig i børne- og ungearbejde

Frivillig i børne- og ungearbejde

Der er i kirkerne og i de kirkelige foreninger et stort arbejde for børn og unge i Løsning og Korning. Sognemedhjælper Linda Klitlund, Benny Rand eller kordegn Else Laursen kan kontaktes for mere information om det at være frivillig i de forskellige opgaver og klubber.

Børnekirke og Juniorkirke

Ved kl. 10:30 gudstjenesterne i Løsning kirke er der børnekirke under prædiken og kirkebøn (dog ikke på alle helligedage og i sommerferien). Børnekirke er delt op i to grupper: før-skole børn hvor forældrene er med, og skolebørn uden forældre. I hver gruppe er der som regel mellem 10 og 25 børn. Vi vil desuden begynde også at have en gruppe for juniorerne (fra 4. klasse).

Der er altid 2-3 ansvarlige personer/par til børnekirke pr. søndag. Som børnekirkeleder skal man formidle søndagens tekst, og man kan evt. synge nogle sange og lave andre aktiviteter og lege (de små plejer også at lege med legesager).

Børnekirke foregår i Kirkecenterets lokaler. Kirketjeneren giver besked når det er tid til at komme ind i kirken igen.

Opgaven er en turnusordning som sognemedhjælper Linda Klitlund administrerer, hvor man typisk står for børnekirke 2 gange pr. halvår. Man vælger selvom man helst vil holde børnekirke for de store eller de små. Se desuden de øvrige frivillige tjenester ved gudstjenesten.

Dåbsklubben

Frivillige står for at hjælpe med at uddele gaver til alle børnene i dåbsklubben, hvor børnene de første 4 år får en gave på deres dåbsdag. Linda Klitlund og Else Laursen administrerer listen over medlemmer af dåbsklubben og får at indkøbe gaver, men forskellige frivillige står for at uddele gaver på dåbsdagen, enten ved personligt at overrække den eller lægge den i postkassen hvis der ikke er nogen hjemme.

Kirkefrø og Kirkefrø PLUS

Kirkefrø er kirkens legestue, som afholdes hver mandag kl 16-17. Som regel står Benny Rand for at fortælle bibelhistorie og synge med børnene, men andre gange er det frivillige der har den opgave.

Kirkefrø Plus er en udvidelse, hvor der udover legestue er fællesspisning og derefter oplæg for forældre, mens børnene underholdes i det tilstødende lokale. Frivillige hjælper til med at lave mad og der vil også være nogle teenagere der hjælper med børnepasning under oplægget for forældrene.

Løsning Spejderne

Løsning spejderne (KFUM spejderne og De grønne pigespejdere) arrangere både Familiespejd og spejder for alle aldersgrupper, hhv. Smutter, Ulve, Junior/Spejder og Senior spejder. Spejderarbejde handler om at lære børn at føle ansvar for sig selv, hinanden og naturen.

Frivillige står for at drive Spejderborgen og fungere som ugentlige spejderledere for de forskellige alderstrin (primært onsdag eftermiddag for de fleste alderstrin). De kan læse mere om af være spejder leder her.

Kirkespiren (Løsning børneklub)

Kirkespiren er en børneklub for alle børn fra 6 år til og med 4. kl. Klubben ledes af et team af frivillige ledere og finder sted hver mandag kl. 16:00-17:30 i Løsning Missionshus, hvor vi synger, leger, hører historier fra Bibelen og laver kreative aktiviteter.

Korning børneklub

Korning børneklub er for børn i alderen 4-10 år. Klubben ledes af frivillige fra Korning samt sognemedhjælper Benny Rand og vi mødes hver anden fredag kl 15-16.30 på Korning Skole.

Løsning Juniorklub

Løsning juniorklub er en klub for børn i 4., 5. og 6. klasse! Klubben ledes af et team af frivillige ledere og finder sted hver tirsdag aften kl. 19.00-21.00 i Løsning Missionshus. Vi vil med vores aftener gerne samle børnene til en række aktiviteter, hvor vi har det sjovt og godt sammen – og hvor vi fortæller børnene om Jesus, og hvad det vil sige at tro på ham.

GOSPEL-Kids

Gospel-Kids er et børnekor, der øver i Løsning kirke Det er for børn i 0. – 9. klasse. Som frivillig leder hjælper du med at øve med børnene og stå for koret.

Teenklub i Løsning

Løsning teenklub er en klub for teenagere fra 7. – 10. klasse, som holder til i Løsning missionshus hver onsdag kl 19 – 21. Der er brug for klubledere som vil engagere sig med de unge, finde på sjove aktiviteter, holde andagter, osv – kontakt Benny Rand for at høre mere.

Teenklub i Korning

Korning Teenklub er en teenklub for børn og teenagere der går i 5.-9. klasse! Den drives af frivillige i et samarbejde mellem Korning Idrætsforening, Korning Borgerforening og Korning kirke.

Indre Missions Unge i Løsning

Indre Missions Unge mødes i Løsning missionshus hver torsdag kl. 19.30.

IMU er et fællesskab, hvor vi hygger os sammen og drøfter livets store spørgsmål – tro/tvivl, livet med Gud og livet i det hele taget. Nogle aftener står vi selv for, andre aftener har vi besøg af en taler, der fortæller om Gud, og lægger op til samtale om forskellige emner.

IMU har ikke klubledere som børneklubberne, men man kan hjælpe til som deltager eller spørge de unge om de har brug for en hånd med noget.