Frivillig i øvrige opgaver

Frivillig i øvrige opgaver

Udover frivillige opgaver ved gudstjenester, børne- og omsorgsarbejde er der også en hel del mere eller mindre synlige tjenester i og omkring kirkerne. Kontakt kordegn Else Laursen for mere information.

Hjælp med madlavning og servering

Der er mange forskellige arrangementer i kirken, hvor frivillige hjælper med madlavning, servering og oprydning. Det gælder både ift. spisning for børnefamilier og arrangementer for voksne.

Menighedslejr

Hvert andet år i Løsning kirke afholdes der i januar/februar en menighedslejr i samarbejde med Løsning Indre Mission. Det er en weekend, hvor hele menigheden i alle aldre kan være sammen på en efterskole – hvor der er fokus på fællesskab, forkyndelse, sociale lege og børnearrangementer.

Et udvalg står for at arrangere og afvikle lejren – og der er behov for flere gode kompetencer i sådan et udvalg. Derudover er der også behov for nogle som vil tage køkkenleder tjansen på sig.

Stå for Åben Bibelstudiegruppe

Hver måned afholdes der Åben bibelstuediegruppe i kirkecenteret. Det er en mulighed for at måde op som man er, helt uforpligtende, og være med til at læse i Bibelen sammen med andre – uden krav om forhåndskendskab til hverken det ene eller andet. Gruppen arrangeres af frivillige fra kirken, som står for at planlægge og lede aftenerne.

Koordinere bibelkreds

Alle i menigheden har mulighed for at deltage i en bibelkreds/studiegruppe, som mødes regelmæssigt med hinanden for at dele tro og liv. Frivillige står for at koordinere disse bibelkreds og finder ud af hvilken bibelkreds nye personer kan komme i.

Kirkehøjskole

Kirkehøjskole er en møderække hvert vinterhalvår arrangeret i et samarbejde mellem fire kirkesogne: Øster Snede, Korning, Ølsted og Løsning.

Ideen er, at hvert sogn står for et arrangement, som de andre sogne så slutter op om. På den måde får hvert sogn fire arrangementer, men skal kun arrangere et.

Fra Løsning er der én deltager i kirkehøjskoleudvalget.

Menighedsråd

Menighedsrådet er kirkens ledelse, med ansvar for kirkens økonomi og drift, samt ansættelser. Der er valg til menighedsrådet hvert 4. år.

Forskellige praktiske tjenester

Der er en del forskellige opgaver af praktisk karakter, som frivillige fra tid til anden hjælper til med i kirken:

  • AV-opsætning og at ”styre lyd”
  • Hjælp til computere mm.
  • Håndværksmæssige færdigheder
  • Generelt give ”en hånd med”