Frivillig ved gudstjenester

Frivillig ved gudstjenester

Ved gudstjenesterne i Løsning kirke er der mange forskellige opgaver, som gudstjenestedeltagerne står for på skift. Kordegn Else Laursen er kontaktperson for de fleste af tjenesterne og står for at koordinere turnusordninger, hvor de frivillige får besked om hvilke gudstjenester de står for.

Børnekirke

Se under Frivillig i børne- og ungearbejde. Kontakt Linda Klitlund.

Familiegudstjenester

Familiegudstjenesterne er for hele familien – og alle aldersgrupper er velkomne! Gudstjenesterne er særligt tilrettelagt så børnene bedre kan følge med. De afholdes 5-6 gange om året i Løsning og 3 gange i Korning.

Et lille udvalg står for sammen med Linda Klitlund og præsterne for at arrangere gudstjenesterne, hvor der vil være indslag i form af skuespil, dukketeater, børnekor, mm. Kontakt Linda Klitlund hvis du ønsker at blive en del af udvalget. Se desuden om at være frivillig til spaghetti-gudstjeneste.

Forsangere og musikere

Hvis du kunne tænke dig at bruge og udvikle dit musiktalent i Løsning eller Korning kirke, så har du chancen. Vi drømmer om at få kirken til at pulsere af frivillige sangere og musikere, som brænder for at spille og synge og som vil være med til at løfte musikken og lovsangen i kirkerne. Det kan både være med sang, klaver, bas, cajun/trommer, guitar, violin, horn/trompet, fløjte – eller noget helt andet. Uanset om du har spillet og sunget i mange år eller først lige har fået styr på dit instrument, så kom og vær med!

Under nadveren er der altid lovsang, hvor der er forsangere og evt. frivillige musikere udover organisten. Desuden er der band til familiegudstjenester og nogle øvrige formiddagsgudstjenester.

Line Skydstofte Nikolajsen og Linda Klitlund er koordinatorer for musikere og sangere.

Læs desuden denne artikel om frivillige musikere til gudstjenesterne: Artikel om frivillige musikere – Kirkenyt juni 2022

Kirkeværter

Til hver gudstjeneste i Løsning kirke er der to personer, som står for at byde alle fremmødte velkommen, særligt med fokus på nye besøgende. Kirkeværterne er også typisk dem der kan besvare evt. spørgsmål.

Styre Projektor og Live-stream under gudstjeneste

Til hver gudstjeneste i Løsning Kirke vises salmer og lovsange, søndagens tekster og liturgi med projektor på væggen bag ved alteret. Kordegn Else Laursen sætter en EasyWorship plan op, men hver søndag er der én person der har ansvar for at styre EasyWorship under gudstjenesten. Derudover styrer man også live-stream af gudstjenesten, ved at ændre på kameravinkel og hvor vidt der vises både tekst og kamera eller kun kamera. Se intro video her:

Oplæsning af søndagens tekster

Til hver højmesse gudstjeneste er der én fra menigheden, der læser Gammel Testamente lektie tekst og Ny Testamente epistel tekst højt.

Bede kirkebøn

Til hver højmesse gudstjeneste er  der én fra menigheden, der sammen med præsten beder kirkebønnen knælende ved alteret.

Nadveruddeling

Til hver højmesse gudstjeneste er der to fra menigheden, der hjælper med at uddele nadver.

Forbeder

Til hver højmesse gudstjeneste i Løsning kirke er der en/to der under nadveren tilbyder forbøn. Som regel sidder forbederen bag en skærm bagerst i kirken.

Kirkekaffe

Efter hver gudstjeneste er der stående kirkekaffe, hvor nogle stykker har ansvar for at lave og servere kaffe (og småkager), samt oprydning.

Rundstykker efter kl 9 gudstjeneste

Efter nogle kl 9 gudstjenester er der mulighed for at mødes i kirkecenteret og spise en rundstykke sammen. Der er en turnus ordning med frivillige, som på skift står for indkøb, forberedelse og oprydning pr. gang.

Gudstjeneste optagelse

Højmesse gudstjenester i Løsning kirke optages på CD, hvorefter frivillige på skift laver kopier og deler ud til bl.a. ældre i sognet. Læs mere her.

Det er også muligt at se den live streamede gudstjeneste som video og prædiken lægges også op på hjemmesiden som lyd/video.