Frivillig ved gudstjenester

Frivillig ved gudstjenester

Ved gudstjenesterne er der mange forskellige opgaver, som gudstjenestedeltagerne står for på skift. Kordegn Else Laursen er kontaktperson for de fleste af tjenesterne og står for at koordinere turnusordninger, hvor de frivillige for besked om hvilke gudstjenester de står for.

Kirkeværter

Til hver gudstjeneste i Løsning kirke er der to personer, som står for at byde alle fremmødte velkommen, særligt med fokus på nye besøgende. Kirkeværterne er også typisk dem der kan besvare evt. spørgsmål.

Børnekirke

Se under Frivillig i børne- og ungearbejde. Kontakt Linda Klitlund.

Styre Projektor og Live-stream under gudstjeneste

Til hver gudstjeneste i Løsning Kirke vises salmer og lovsange, søndagens tekster og liturgi med projektor på væggen bag ved alteret. Kordegn Else Laursen sætter en EasyWorship plan op, men hver søndag er der én person der har ansvar for at styre EasyWorship under gudstjenesten. Derudover styrer man også live-stream af gudstjenesten, ved at ændre på kameravinkel og hvor vidt der vises både tekst og kamera eller kun kamera. Se intro video her:

Oplæsning af søndagens tekster

Til hver højmesse gudstjeneste er der én fra menigheden, der læser Gammel Testamente tekst og Ny testamente epistel tekst højt.

Bede kirkebøn

Til hver højmesse gudstjeneste er  der én fra menigheden, der sammen med præsten beder kirkebønnen knælende ved alteret.

Nadveruddeling

Til hver højmesse gudstjeneste er der to fra menigheden, der hjælper med at uddele nadver.

Forbeder

Til hver højmesse gudstjeneste i Løsning kirke er der en/to der under nadveren tilbyder forbøn. Som regel sidder forbederen bag en skærm bagerst i kirken. Under lovsangsgudstjenesterne er der også af og til nogen der tilbyder samtale.

Forsanger

Under nadveren vil er der lovsang. En eller flere fra menigheden fungerer som forsangere under lovsangen. Line Skydstofte Nikolajsen og Linda Klitlund er koordinatore for forsangere.

Musik til gudstjenesten

Til nogle gudstjenester medvirker øvrige musikere udover organisten med f.eks. klaver, violin eller fløjte. Line Skydstofte Nikolajsen og Linda Klitlund er koordinatorer for musikere. Læs også mere her med opfordring til alle der har lyst til at medvirke med musik. Læs desuden denne artikel om frivillige musikere til gudstjenesterne: Artikel om frivillige musikere – Kirkenyt juni 2022

Kirkekaffe

Efter hver gudstjeneste er der stående kirkekaffe, hvor nogle stykker har ansvar for at lave og servere kaffe (og småkager), samt oprydning.

Rundstykker efter kl 9 gudstjeneste

Efter nogle kl 9 gudstjenester er der mulighed for at mødes i kirkecenteret og spise en rundstykke sammen. Der er en turnus ordning med frivillige, som på skift står for indkøb, forberedelse og oprydning pr. gang.

Gudstjeneste optagelse

Højmesse gudstjenester i Løsning kirke optages på CD, hvorefter frivillige på skift laver kopier og deler ud til bl.a. ældre i sognet. Læs mere her.

Det er også muligt at se den live streamede gudstjeneste som video og prædiken lægges også op på hjemmesiden som lyd/video.

Familiegudstjenester

Familiegudstjenesterne er for hele familien – og alle aldersgrupper er velkomne! Gudstjenesterne er særligt tilrettelagt så børnene bedre kan følge med. De afholdes 3-4 gange om året.

Et lille udvalg står for sammen med præsterne at arrangere gudstjenesterne, hvor der vil være indslag i form af skuespil, dukketeater, børnekor, mm.