Fest for frivillige medabejdere

Fest for frivillige medabejdere

En gang hvert andet år inviterer kirkerne til en stor fest for alle ansatte og frivillige (menighedslejr afholdes det ene år, frivillighedsfest det andet). I et stort sammenkog af tak til Gud og mennesker, god mad, underholdning, alvor og latter sættes der en tyk streg under fællesskabet på kryds og tværs af alle arbejdsgrene og opgaver omkring kirkerne. Festen starter altid i kirken, hvorefter der er spisning og underholdning resten af aftenen.

I 2019 blev festen afholdt i Løsning missionshus med højt humør og sang, bl.a. “Vi elsker vores by” af Line Skydstofte.