Kirkegårde

Kirkegårde

Kirkerne i Løsning og Korning har hver deres kirkegård, med både kiste og urne-gravpladser. Begge kirkegårde vedligeholdes af  det samme kirkegårdspersonale, som har til huse i Graverhuset ved siden af Løsning gamle kirke. Claus Wesley Andersen er graver og kan kontaktes med evt. spørgsmål vedr. kirkegårdene.

Du kan læse mere om indretning af kirkegårdene, fremtidsplaner for kirkegårdene, begravelsestyper og priser, samt regler i disse foldere: Løsning Kirkegårds folder 2021og Korning Kirkegårds folder 2021. Du kan også læse om den fremtidige omlægning af kirkegårdene.

Reglerne for kirkegårdene er beskrevet i vedtægterne, se Kirkegårdsvedtægt for Løsning kirkegård og Kirkegårdsvedtægt for Korning kirkegård. Se også Samarbejdsaftale for Korning kirkegård.

Du kan desuden se mere om begravelse og bisættelse.

Hvis du vil sende personfølsomme oplysninger til graveren, såsom dit CPR nr, så skal du ikke sende en almindelig mail – læs i stedet her hvordan.

På Løsning kirkegård er der sat klistermærker på alle skraldespande, sådan at affald bliver sorteret korrekt:

Se billeder fra Løsning kirkegård herunder: