Kirkegårde

Flyer for Løsning Kirkegård
Flyer for Korning kirkegård

Kirkerne i Løsning og Korning har hver deres kirkegård, med både kiste og urne-gravpladser. Begge kirkegårde vedligeholdes af det samme kirkegårdspersonale, som har til huse i Graverhuset ved siden af Løsning gamle kirke. Claus Wesley Andersen er graver og kan kontaktes med evt. spørgsmål vedr. kirkegårdene.

Du kan læse mere om indretning af kirkegårdene, fremtidsplaner for kirkegårdene, begravelsestyper og priser, samt regler i disse flyers: Løsning Kirkegård og Korning Kirkegård. Du kan også læse om den fremtidige omlægning af kirkegårdene.

Du kan finde et gravsted online her: Løsning kirkegård og Korning kirkegård.

Reglerne for kirkegårdene er beskrevet i vedtægterne, se Kirkegårdsvedtægt for Løsning kirkegård og Kirkegårdsvedtægt for Korning kirkegård. Se også Samarbejdsaftale for Korning kirkegård, hvori der er beskrevet hvordan Løsning og Korning samarbejder om at drive begge kirkegårde.

Du kan desuden læse mere om begravelse og bisættelse. Læs også denne artikel fra Kirkenyt om det at passe kirkegården og at have mistet: Artikel om kirkegårde fra Kirkenyt forår 2022

Hvis du vil sende personfølsomme oplysninger til graveren, såsom dit CPR nr, så skal du ikke sende en almindelig mail – læs i stedet her hvordan.

På Løsning kirkegård er der sat klistermærker på alle skraldespande, sådan at affald bliver sorteret korrekt:

Billeder fra Løsning kirkegård

Billeder fra Korning kirkegård