Nye Kirkegårdsplaner

Som i alle andre sogne skal kirkegårdene over tid omlægges for at tilpasses til fremtidige behov for gravsteder og besparelser ved pasning af kirkegården.  Alt tyder på, at behovet bliver langt mindre i fremtiden, hvilket skyldes forventning om bla. flere urnenedsættelser og en tilflytning til de større byer. Disse skiftende tider og traditioner har gjort, at der i fremtiden vil blive mere tomt på kirkegårdene. Der er derfor lavet en nye planer for kirkegårdenes udseende og indretning.

Løsning Kirkegård

I Løsning er der lavet en ny kirkegårdsplan, som giver kirkegården et mere park-lignende præg. Der vil selvfølgelig også være områder som vil være som den traditionelle kirkegård er nu. På plænen bliver der i urneafdelingen lavet lidt større afstand mellem gravstederne (ikke på de eksisterende grave). Plænen er ikke vist på skitsen herunder.

Der vil IKKE blive flyttet på nogen af gravene/gravstederne på hele kirkegården i forbindelse med dette. Der bliver løbende ændret på områderne, i takt med at gravstederne bliver nedlagt/sløjfet.

Dette er en plan som først forventes færdig om 60-70 år, da gravfreden skal respekteres.

Korning Kirkegård

I Korning er der udarbejdet en ny kirkegårdsplan, som kort fortalt går ud på at slette hver anden række gravsteder samt lave nogle bede mv. Ligeledes er det besluttet, at omlægningen skal ske over en meget lang periode, eftersom fredningen ophører på de enkelte gravsteder. Endelig er der givet mulighed for, at man altid kan få samme gravsted som forældre eller evt. børn har på kirkegården.

Det bliver derfor en meget lang proces, inden omlægningen er tilendebragt, men til gengæld også en omlægning / regulering, der bliver mest muligt skånsom.