Kirkernes adresser

Kirkernes adresser

Gudstjenester afholdes i hhv. Løsning kirke og Korning kirke. Se her for parkeringsmuligheder ved Løsning kirke.

Mange af de øvrige arrangementer afholdes i Løsning kirkecenter, som også fungerer som kirkekontor og kontor for kirkens ansatte, undtagen for kirkegårdspersonalet som holder til i graverhuset. Se desuden regler for brug og udlån af kirkecenteret her: Regler for kirkecenter

Løsning gamle kirke fungerer som et åbent andagtsrum og anvendes desuden ved vielse og begravelse, samt andre særlige lejligheder.

Herunder kan du finde adresser og læse mere om kirkerne og kirkecenteret, samt kirkekontorets åbningstider.

Løsning Kirke

Løsning kirke er den nye kirkebygning i Løsning, som blev bygget i 2008 efter at den gamle middelalder kirke i lang tid havde været for lille. I 2012 blev kirkesalen, som den hed dengang, indviet til Løsning kirke. Du kan læse mere om Løsning kirkes historie. Der afholdes gudstjeneste hver søndag i Løsning kirke, se gudstjenestekalender for Løsning. Se info om mulighed for kirkebil til gudstjenester her. Der er parkeringspladser ved kirken og ekstra p-pladser mellem kirkegårdene – se kort…

Korning Kirke

Korning kirke er en gammel middelalder kirke beliggende i Korning by – du kan læse mere om Korning kirkes historie. Der afholdes gudstjeneste hver søndag i Korning kirke, se gudstjenestekalender for Korning.

Løsning Kirkecenter og Kirkekontor

Løsning Kirkecenter ligger umiddelbart ved siden af Løsning Kirke og danner ramme for en stor del af de arrangementer der finder sted i ugens løb. Se info om mulighed for kirkebil til arrangementer her. Det er samtidigt kontorer for kirkens præster og øvrige ansatte, og kirkekontor for både Løsning og Korning. Der er parkeringspladser ved kirkecenteret og foran Løsning kirke og ekstra p-pladser mellem kirkegårdene – se kort her. Se regler for brug og lån af kirkecenteret her: Regler for…

Løsning Gamle Kirke

Løsning Gamle Kirke dannede ramme om alle gudstjenester i Løsning, indtil vi i 2008 fik Løsning Kirkesal, som i dag blot hedder Løsning Kirke. Du kan læse om Løsning gamle kirkes historie og se flere billeder. Løsning Gamle Kirke bruges i dag primært til bryllupper og begravelser, samt til særlige arrangementer. Derudover er det åbent i hverdagene som et meditativt andagtsrum, hvor der også er mulighed for at tænde lys ved dåbefonten.

Graverhus / Kirkegårdskontor

Kirkegårdspersonalet for Løsning og Korning kirkegårde har kontor i graverhuset beliggende ved siden af Løsning kirkegård. I den sydlige del af graverhuset er der ligeledes et kapel. Hvis du vil sende personfølsomme oplysninger til graveren, såsom CPR, så skal du ikke sende en almindelig mail – læs i stedet her hvordan.