Løsning Kirkes historie

Løsning kirke – En ny kirke spirer frem

Første søndag i advent 2008 kunne menigheden i Løsning holde indvielse af deres nye kirkesal med plads til 450 kirkegængere. Visionen var ikke kun at afhjælpe de indlysende pladsproblemer i den gamle kirke, men også at give plads til den kirkevækst, som man også tror, kirken kan være et middel til.

Kirkesalen er resultatet af menighedsrådets stålsatte vilje til at gøre noget ved problemet med for lidt plads i den gamle middelalderkirke.

En lang historie

Det er dog ikke noget nyt, at kirken i Løsning med ca. 220 pladser er for lille.

Allerede i 1960’erne arbejdede menighedsrådet med planer om at udvide den gamle kirke. Disse skitser viser et forslag til udvidelse af kirken.

Facadeskitse fra 60’erne
Grundplanskitse fra 60’erne

I grove træk var planen at nedrive nordvæggen og gøre kirkeskibet bredere ved at bygge et sideskib 4 små sammenhængende sides. Det ville øge antallet af siddepladser med 70. Men på grund af den specielle muropbygning i nordmuren, kaldet en kassevæg, kunne nationalmuseet ikke gå ind for forslaget, hvorfor det aldrig blev til noget.

Flere gange siden da, er tanken om en større kirke dukket op.

Det sidste træk sættes ind

Men efter ansættelsen i år 2000 af Henrik Højlund som præst, intensiveredes arbejdet med at skabe mere plads. Menighedsrådet arbejdede ud fra den forudsætning, at det kan være en succes for et teater eller en biograf, når folk må gå hjem igen på grund af for lidt plads. Men ikke for en kirke.

I de følgende år arbejdedes der med planer om enten at udvide kirken eller at bygge en ny stor kirke til ved kirkecentret. Biskop i Haderslev Stift, Niels Henrik Arendt, gik så ind i sagen med et forslag til menighedsrådet om, at det overvejer et helt tredje alternativ: Oprettelse af et helt nyt sogn med en ny kirke i Stjernevejskvarteret. En løsning, som præster og menighedsråd dog var enige om, ikke ville samle menigheden og slet ikke være progressivt som en kirke i tilknytning til kirkecenteret.

I september 2004 indstiller et enigt menighedsråd til biskop Henrik Arendt, Haderslev, at der bygges en kirke med plads til 450 stole. Men for at bygge en kirke, kræves en kongelig resolution og tilladelse fra Kirkeministeriet, og sagsbehandlingen i ministeriet var så langsommelig og modstræbende, at menighedsrådet efter en tid tilbagekaldte ansøgningen og i stedet ansøgte stiftets biskop Niels Henrik Arendt om lov til at bygge en kirkesal. Opbakningen fra biskoppen til dette var afgørende for, at projektet for alvor kunne gå i gang.

Så gik igen et par år med at projektere og skabe økonomi for byggeriet. Man havde fået tilsagn om at låne pengene til byggeriet i stiftsmidlerne, hvorimod det var meningen, at man selv skulle indsamle 1,5 millioner kroner til inventar. Et beløb, der dog senere blev reduceret til 1 million. Ved stor offervillighed, sponsorater fra lokale virksomheder og praktisk arbejde fra lokale håndværkere lykkedes også det.

Byggeriet går igang

1. spadestik blev taget 27. september 2007 ved, at så mange af menigheden som muligt, gravede med hver deres medbragte spade, for at markere, at hele menigheden bygger kirke.

Grundplan for Løsning kirke

Grundstenen

Tekst på grundstenen:

Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene

Grundstensnedlæggelsen blev foretaget af biskop Niels Henrik Arendt og menighedsrådsformand Svend Erik Pedersen.

Grundstensdokument i Løsning Kirke
Grundsten i Løsning Kirke
Kirken set fra alteret

Indvielse 28. november 2008

Et lille udsnit af menighedsrådsformandens tale ved indvielsen:

Nu har vi arbejdet med projektet i 8 år, vi har truffet valg ? sikkert også nogle forkerte – så nu er vi bare spændt på at aflevere kirkesalen til jer. Til menigheden, til jeres brug. Vi håber I vil synes godt om den og fylde den med liv. Gudstjenesten kan folde sig ud på en anden måde, end i den gamle. Det har I jo allerede oplevet ved egen deltagelse. Og der vil være plads til alle – selv om den allerede på sin første dag er for lille.

Løsning kirkesal indviet til kirke 1. april 2012

Løsning kirkesal blev Palmesøndag d. 1. april 2012 indviet til kirke, hvorfor middelalderkirken skiftede navn til “Løsning gamle kirke”.

Nyt orgel i 2023

Orgel af Marcussen & Søn på pulpituret i Løsning kirke

Da kirken blev bygget fik man doneret et pulpitur, hvor der kunne stå et orgel. Der blev købt et mindre orgel på 5 stemmer – og forventningen var på det tidspunkt at der ikke kunne blive tale om mere end det.

I 2013 blev der taget initiativ til at arbejde med at se på mulighederne om at få et større orgel til Løsning kirke. Dette arbejde blev en langstrakt proces bl.a trak det ud med godkendelser fra kirkelige myndigheder. Det blev besluttet at forsøge at gå efter af finde finansiering til et ambitiøst projekt fra Metzler Orgelbau.

Efter et afslag fra A.P. Møllers fonden besluttede menighedsrådet imidlertid at skrinlægge projektet og en ny process blev i stedet sat i gang med genovervejet fokus. Dette resulterede i, at menighedsrådet besluttede at købe et totalrenoveret og ombygget orgel fra Marcussen & Søn med facade tegnet af arkitekt Mogens Svenning. Det nye orgel er placeret på pulpituret ligesom det tidligere med en udvidlse ind mod bagvæggen. Orglet blev sat op og intoneret i efteråret 2023 og godkendt umiddlebart inden jul 2023.

Læs mere i pressemeddelelsen og i artiklen fra kirkebladet om det nye orgel:

Pressemeddelelse om nyt orgel til Løsning kirke

Artikel i Kirkenyt december 2023: Nyt orgel i Løsning kirke vil understøtte sangen bedre

Kirketorv anlagt i 2022

Torv foran Løsning kirke påskemorgen

Da Henrik Højlund stoppede som kirkebogsførende sognepræst i 2018, blev det besluttet at nedlægge præsteboligen. Løsning kirke er bygget på grunden bag præsteboligen, så kirken har hele tiden været skjult af præsteboligen. Begge præster, Sune Skarsholm og Filip Torp Kildeholm, bor i dag i egen bolig, og pastoratet har derfor pt. ikke nogen præstebolig.

I første omgang blev kirkecenteret udvidet (læs mere her), så begge præster kunne have kontor i kirkecenteret sammen med de øvrige ansatte (indtil da havde Henrik Højlund haft kontor i præsteboligen). Dette byggeri blev gennemført i september 2019.

Præsteboligen blev derefter væltet og efter en længere proces kunne vi endelig begynde anlæggelse af parkeringspladser, kirkehave og kirketorv foran Løsning kirke, Dette anlægsprojekt stod færdig i starten af 2023 (læs mere her).

Vil du vide mere

Nationalmuseets beskrivelse finder du her.

Se også dette udklip fra Danmarks Kirker.