Menighedsråd

Menighedsråd

Menighedsrådet er kirkens administrative ledelse. Den åndelige ledelse ligger hos præsterne og i sidste ende hos biskoppen. Mange af menighedsrådets opgaver er af økonomisk og praktisk karakter, herunder at være arbejdsgiver for samtlige ansatte ved kirken, bortset fra præsterne. Men rådet har også – sammen med præsterne – ansvaret for at lede kirkens liv.

Løsning og Korning har hvert sit menighedsråd. Disse fungerer som selvstændige råd med ansvar for de to kirker, men har også en hel del sammen da Kirkecenteret, kirkegårdsdriften og alle ansatte undtagen præster er delte. Ansættelse af præst er også en delt opgave.

Menighedsrådene består af frivillige, som er valgt til opgaven for en periode på 4 år. 1. søndag i advent, d. 29. november 2020, tiltræder de nye menighedsråd (se nyhed her).

Du kan se læse mere om medlemmerne af Løsning menighedsråd og Korning menighedsråd, inkl. opgaver og kontaktoplysninger.

Menighedsrådsmøder finder typisk sted én gang i måneden som aften møder. Disse møder er principielt åbne. Du kan se præcise datoer og tidspunkter i mødekalenderen. Alle mødereferater offentliggøres efter møderne.

Menighedsråd i Løsning 2020-2024
Menighedsråd i Korning 2020-2024