Menighedsråd

Menighedsråd

Menighedsrådet er kirkens ledelse. Mange af menighedsrådets opgaver er af økonomisk og praktisk karakter, herunder at være arbejdsgiver for samtlige ansatte ved kirken, bortset fra præsterne. Men rådet har også – sammen med præsterne – ansvaret for at lede kirkens liv.

Løsning og Korning har hvert sit menighedsråd. Disse fungerer som selvstændige råd med ansvar for de to kirker, men har også en hel del sammen da Kirkecenteret, kirkegårdsdriften og alle ansatte undtagen præster er delte. Ansættelse af præst er også en delt opgave.

Menighedsrådene består af frivillige, som er valgt til opgaven for en periode på 4 år. 1. søndag i advent, d. 29. november 2020, tiltrådte de nye menighedsråd (se nyhed her).

Du kan se læse mere om medlemmerne af Løsning menighedsråd og Korning menighedsråd, inkl. opgaver og kontaktoplysninger.

Du kan se en detaljeret beskrivelse af arbejdsfordelingen for Løsning menighedsråd her: Vedtægt for Løsning Menighedsråd og en beskrivelse af samarbejdet mellem Løsning og Korning her: Vedtægt for samarbejde mellem Løsning og Korning Menighedsråd

Menighedsrådsmøder finder typisk sted én gang i måneden som aftenmøder. Disse møder er principielt åbne. Du kan se præcise datoer og tidspunkter i mødekalenderen. Alle mødereferater offentliggøres efter møderne.

Menighedsråd i Løsning 2020-2024
Menighedsråd i Korning 2020-2024