Løsning og Korning Sogne

Løsning og Korning Sogne

Løsning og Korning sogne er forbundet som et pastorat, hvilket vil sige at de deles om præsterne. Sognene er en del af Hedensted Provsti i Haderslev Stift.

Løsning Sogn

Løsning sogn dækker hele Løsning by med Stjernevejskvarteret mod syd, industrikvarteret mod vest, Skærven og Skærvetoften mod nord og “gammel” Løsning mod øst på den anden side af jernbanen. Du kan læse mere om Løsning by på Hedenstedernes hjemmeside. Byen har vokset en del i løbet af de sidste 70 år og er mod syd næsten vokset sammen med Hedensted.

Du kan også se mere i Facebook gruppen: Det sker i Løsning (8723)

Du kan finde flere tal og statistikker på sogn.dk/loesning

Drone foto af Løsning. Taget af Benny Hermansen

Korning Sogn

Korning sogn dækker hele Korning by og opland. Du kan læse mere om Korning by på Hedenstedernes hjemmeside eller på på den lokale hjemmeside: korningby.dk. Du kan også se mere i Facebook gruppen: Det Sker I Korningby

Du kan læse flere tal og statistikker på sogn.dk/korning

Drone foto af Korning kirke. Taget af Benny Hermansen
Drone foto af Korning kirke. Taget af Benny Hermansen