Værdier og tro

Værdier og tro

Den Lidende Kristus – Af Henrik Højlund

Som en del af Folkekirken er vi en evangelisk-luthersk kirke med de bekendelseskrifter der ligger til grund herfor. Det er særligt den Apostolske Trosbekendelse, der siges i kor ved hver gudstjeneste (undtagen visse gudstjenester hvor den Nikænske bruges i stedet).

Vores værdier som kirke er*:

Kristus-fokus

Hele kirkens virke skal være rettet mod dette: At lade mennesker møde evangeliet om Jesus Kristus.

Bibeltillid

Vores arbejde bygger på den forudsætning, at Bibelen altid er Guds ord og vejledning til os.

Omsorgsfuldt fællesskab

Vi har et ønske om, at mødet med vores næste sker med empati og omsorg.

Medejerskab

Ved at give mange i menigheden opgaver og ansvar ønsker vi at styrke medejerskabet til gudstjeneste og menighedsliv.

Lokal forankring

Lokal forankring betyder, at vi som kirke ønsker at være tydeligt til stede i samarbejde med byens øvrige foreningsarbejde.

*Formuleret af Løsning menighedsråd