Omlægning af plads foran Løsning kirke

Omlægning af plads foran Løsning kirke

Den gamle præstebolig grund foran Løsning kirke skal i løbet af 2022 omlægges til parkeringplads, kirketorv og en “kirkehave” med græs og beplantning. Dermed bliver der bedre plads til parkering, samt dejlig god plads foran kirken til bl.a. kirkekaffe efter gudstjenesterne, samt andre arrangementer. Cykelparkering bliver også genetableret.

Se det aktuelle skitseforslag her med hhv. belægning og beplantning udspecificeret:  Kirketorvskitse – Belægning og beplantning

Skitseforslaget er udarbejdet af Møller og Fauerskov Landskabsarkitekter i samarbejde med Løsning menighedsråd.