Omsorg

Omsorg

I Løsning og Korning kirker ønsker vi at prioritere omsorgarbejdet – diakonien. Der er mange i vores menigheder og sogne, som har brug for omsorg eller støtte – også flere end vi umiddelbart kan nå ud til, desværre. Det er også et arbejdet som i høj grad er båret af frivillige, som ønsker at investere tid og resurser i andre menneskers liv – du kan læse mere om hvordan du kan blive frivillig.

Sognemedhjælper Randi Hummelmose er koordinator for de fleste af kirkernes arbejdsgrene som omhandler diakoni.

Ønsker du at tale med Randi omkring kirkernes omsorgsarbejde, kan hun træffes tirsdag, onsdag og fredag på tlf.: 51 16 09 60 eller på email randi@lkkirker.dk.

Du kan læse om de forskellige arbejdsgrene herunder.

Fra hjerte til mund – Madordning

Slår livet knuder eller vender alt det vanlige og kendte pludselig på hovedet, kan madordningen være et tilbud til dig. Eller måske kender du en som kunne have brug for madordningen i en periode på 1-2 uger. Madordningen er for alle borgere som bor i Løsning og Korning sogne og skal ses som en hjælp ved sygdom, fødsel, operation eller ulykke. Fra hjerte til mund I nogle situationer kan det være vanskeligt at overskue sit liv og bare det at…

Aften for enlige

Der kan være mange grunde til at være alene. Til Aften for enlige i Løsning Kirkecenter kan du komme som du er, med alt det som er dig. Alle skal være meget velkommen til aftener med hyggeligt samvær, spisning, sang og indslag. Se mere i denne flyer Aften for enlige 2024 eller læs også denne artikel fra Kirkenyt om Aften for enlige: Artikel om Aften for enlige – Kirkenyt efterår 2022 Aftenens program Der er Aften for enlige én gang i måneden. I…

Alle Helgens minde-arrangement

Alle i vores sogne som har mistet et nærtstående familiemedlem i indeværende år, får en personlig invitation til at deltage i en middag i kirkecentret, med efterfølgende oplæg fra en psykolog og sorgterapeut. Invitation sendes ca. en måned før Alle Helgens minde arrangementet, som i 2023 er onsdag den 1. november kl. 18:00 – 21:45. Aftenens program Kl 18:00 Velkomst og middag Kl 19:30 Oplæg ved sorgterapeut om sorg og tab Kl 21:00 Kaffe og dessert, herunder spørgsmål og samtale Kl…

Besøgstjenesten

Besøgstjenesten har til formål at forebygge ensomhed. Vores opgave er at formidle hjemmebesøg til mennesker, som mærker ensomheden i dagligdagen, og som har brug for og lyst til at lære et andet menneske at kende, og som har svært ved at komme ud blandt andre. Vores besøgstjeneste har eksisteret i næsten 30 år. Besøgsvennernes opgave er ikke at udføre egentlig praktisk arbejde, men ar de har tid til at tale, læse højt, gå med på en spadseretur – ja, mulighederne er…

Vågetjenesten

Vil du hjælpe døende til en værdig afslutning på livet? Du har nu mulighed for at blive en del af vores vågetjeneste på frivillig basis. Se også denne flyer: Vågetjenesten i Løsning og Korning Vågetjenesten, som vil dreje sig om 2-4 timer pr. gang, er et samarbejde mellem Hedensted Kommune, Løsning Plejecenter og Løsning og Korning kirker. Du skal ikke erstatte plejepersonale, men sidde der som medmenneske på plejecenteret. Og hvis du har lyst også i borgers eget hjem. Læs…

Trilletjenesten

Trilletjenesten er for dig som gerne vil med til arrangementer i kirkerne eller i kirkecentret, men mangler en at følges med eller en til at trille en kørestol. Kontakt sognemedhjælper Randi Hummelmose på tlf.: 51 16 09 60

En at samtale med

Alle møder på et eller andet tidspunkt ting, som kan være svære at takle. Det kan dreje sig om almindelige hverdagsting, eller det kan være af mere åndelig karakter. Uanset hvad, kan vi få brug for at tale med et andet menneske om det, vi tumler med. Det er altid godt at få sat ord på og at sidde sammen med en, der vil lytte. Derfor har vi nogle personer, som har erfaringer med samtale og sjælesorg, og som stiller…

Pitstop for par – Styrk parforholdet

Kirken er ikke bare et rum, hvor man kan blive viet – og derefter overladt til isoleret tosomhed i medgang og modgang. Vi ønsker at give hjælp og inspiration til at fortsætte sammen, også når det er udfordrende. Og vi ønsker samtidig at styrke det gode parforhold. Derfor giver vi i Løsning og Korning kirke flere muligheder for, at I kan investere i jeres parforhold. Et af tiltagene er Pit Stop for par, som vi afholder årligt. Emnet for 2025…

Samtaler om sorg

Et tilbud om sorg-samtaler for mennesker, der har mistet en pårørende. Det er et naturligt menneskeligt behov at have brug for at tale om sin sorg og sit savn og at søge støtte hos andre, når man mister et menneske, der stod én nær. Det hører med til livets vilkår, at vi skal miste, og at vi skal dø. Men det hører også med til livets muligheder, at vi kan hjælpe hinanden. Et tilbud om hjælp hvor der er sorg…

Julehjælp – Menighedsplejen

Løsning og Korning kirkers menighedspleje uddeler hvert år julehjælp til et antal økonomisk hårdt trængte – særligt enlige forsørgere med små børn og børnefamilier med hjemmeboende børn under 18 år – som bor i Løsning og Korning sogne. Menighedsplejen kan i enkelte tilfælde også yde en økonomisk håndsrækning til andet end julehjælp. Du er velkommen til at henvende dig med konkrete forespørgsler til sognemedhjælper Randi Hummelmose eller en af præsterne. Ansøgning Ansøgningsfristen for julen 2024 er mandag d. 25. november…

Kirkebil

Alle brugere af kirkebil skal ringe til Flextur hos Midttrafik– tlf: 8740 8300 (tast 2) eller læs mere her. Det gælder ved ALLE gudstjenester og arrangementer i kirken og i kirkecentret, formiddage, eftermiddage og aftner. Bestil gerne turen dagen før og senest en time før afgang. Hjemkørsel skal bestilles samtidig. Begge tidspunkter skal oplyses ved bestilling og koster 30 kr. pr. tur. Mod forevisning af kvittering på kirkekontoret, refunderes beløbet. Refusion gælder inden for Løsning/Korning sognegrænser. Det er en god ide…