Alle Helgens minde-arrangement

Alle Helgens minde-arrangement

Alle i vores sogne som har mistet et nærtstående familiemedlem i indeværende år, får en personlig invitation til at deltage i en middag i kirkecentret, med efterfølgende oplæg fra en psykolog og sorgterapeut.

Aftenens program

Kl 18:00 Velkomst og middag
Kl 19:30 Oplæg ved sorgterapeut om sorg og tab
Kl 21:00 Kaffe og dessert, herunder spørgsmål og samtale
Kl 21:30 Afslutning i kirken med en kort tekstlæsning og tid til eftertanke og bøn.
Kontaktpersoner

Sognemedhjælper Randi Hummelmose og præst Sune Skarsholm