Julehjælp – Menighedsplejen

Julehjælp – Menighedsplejen

Julehjælp uddelt i 2021

Løsning og Korning kirkers menighedspleje uddeler hvert år julehjælp til et antal økonomisk hårdt trængte – særligt enlige forsørgere med små børn og børnefamilier med hjemmeboende børn under 18 år – som bor i Løsning og Korning sogne. Se opslag om uddeling i julen 2022 her.

Julehjælpen består enten af en julekurv med kolonialvarer samt gavekort til køb af kød eller en julesæk med legetøj vurderet efter børnenes alder og/eller et gavekort til køb af nyt tøj i vores lokale forretninger.

Julehjælpen kommer blandt andet fra indsamlinger ved gudstjenester og via donationer fra lokale grupper og foreninger.

Vi forsøger at imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Men da vi ikke har ubegrænsede midler, må vi fordele efter bedste evne.

Du kan også læse mere om julehjælpen i denne artikel fra kirkebladet: Julehjælp fra kirkerne bringer glæde i hjemmene – Artikel i Kirkenyt dec 2022

Ansøgning

Ansøgningsfristen for julen 2022 er overskredet. En ny dato og ansøgninsskema for julen 2023 vil blive lagt op her i løbet af efteråret.

Skemaet skal udfyldes og sendes til kirkekontoret. Derefter vil menighedsplejeudvalget behandle og fordele de indsamlede midler. Alle modtagere af årets julehjælp vil blive kontaktet personligt i december.

Hvordan kan du være med til at støtte

Der indsamles penge i kirken sidst i november og først i december. Datoer kan fås ved henvendelse til kirkekontoret. Denne hjælp er med til at sprede glæde i flere hjem.

Din gave gør en forskel!