Julehjælp – Menighedsplejen

Julehjælp – Menighedsplejen

Løsning og Korning kirkers menighedspleje uddeler hvert år julehjælp til et antal økonomisk hårdt trængte, særligt enlige forsørgere med små børn og børnefamilier med hjemmeboende børn under 18 år, som bor i Løsning og Korning sogne. Op til julen 2018 fik 21 familier glæde af julehjælpen.

Julehjælp til uddeling

Hjælpen består enten af en julekurv samt gavekort til køb af kød eller en julesæk med legetøj vurderet efter børnenes alder og/eller et gavekort til køb af nyt tøj i vores lokale forretninger.

Julehjælpen kommer blandt andet fra indsamlinger i menigheden og via indsamlingsbøsser opsat i byens butikker.

Vi forsøger at imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Men da vi ikke har ubegrænsede midler, må vi fordele efter bedste evne.

Inden jul vil det være muligt at hente et ansøgningsskema, som udfyldes sendes til kirkekontoret. Derefter vil udvalget behandle og fordele de indsamlede midler. Alle modtagere af årets julehjælp vil blive kontaktet personligt.

Hvordan kan du være med til at støtte

Der indsamles penge i kirken sidst i november og først i december. Datoer kan fås ved henvendelse til kirkekontoret. Denne hjælp er med til at sprede glæde i flere hjem.

Man kan også støtte ved at give til give til til kirkens MobilePay nr 18906 (husk at skrive Julehjælp som tekst!) – læs mere om MobilePay her.

Din gave gør en forskel!