Kirkebil

Kirkebil

Fremover skal brugere af kirkebil ringe til Flextur – tlf: 8740 8300. Det gælder ved ALLE arrangementer i kirken og i kirkecentret, formiddage, eftermiddage og aftner.

Kørsel skal bestilles senest en time før og hjemkørsel skal bestilles samtidig. Begge tidspunkter skal oplyses ved bestilling og koster 30 kr. pr. tur. Mod forevisning af kvittering på kirkekontoret, refunderes beløbet.

Hvis flere ønsker at benytte den samme bil, skal man blive enige om et fælles opsamlingssted. Ud over fast pris på 30 kr. pr. tur, falder prisen for de øvrige personer. Hvis én betaler for alles tur, kan man mod forevisning af kvittering, få refunderet beløbet på kirkekontoret.

Brochure vil være at finde i våbenhuset og på kirkekontoret.