Kirkebil

Alle brugere af kirkebil skal ringe til Flextur hos Midttrafik– tlf: 8740 8300 (tast 2) eller læs mere her. Det gælder ved ALLE gudstjenester og arrangementer i kirken og i kirkecentret, formiddage, eftermiddage og aftner.

Bestil gerne turen dagen før og senest en time før afgang. Hjemkørsel skal bestilles samtidig. Begge tidspunkter skal oplyses ved bestilling og koster 30 kr. pr. tur.

Mod forevisning af kvittering på kirkekontoret, refunderes beløbet. Refusion gælder inden for Løsning/Korning sognegrænser. Det er en god ide at sige ved turbestilling at man skal have en kvittering, så får chaufføren besked om det!

Hvis flere ønsker at benytte den samme bil, skal man blive enige om et fælles opsamlingssted. Ud over fast pris på 30 kr. pr. tur, falder prisen for de øvrige personer. Hvis én betaler for alles tur, kan man mod forevisning af kvittering, få refunderet beløbet på kirkekontoret.

Brochure vil være at finde i våbenhuset og på kirkekontoret.