Samtaler om sorg

Samtaler om sorg

Et tilbud om sorg-samtaler for mennesker, der har mistet en pårørende.

Flyer om sorgsamtaler

Det er et naturligt menneskeligt behov at have brug for at tale om sin sorg og sit savn og at søge støtte hos andre, når man mister et menneske, der stod én nær. Det hører med til livets vilkår, at vi skal miste, og at vi skal dø. Men det hører også med til livets muligheder, at vi kan hjælpe hinanden.

Et tilbud om hjælp hvor der er sorg

Sorg rammer os alle. Sorgen har mange ansigter. Og den ofte følgende ensomhed kan gøre livet endnu sværere at bære. Det kan være svært at finde mennesker i éns omgangskreds, som i længden kan rumme den smerte, tabet og sorgen indebærer.

Vi tilbyder en at tale med om sorgen. Alle spørgsmål og problemstillinger i forbindelse med at have mistet en pårørende kan tages op. Se også denne flyer: Flyer om samtale om sorg

Samtaler for hvem?

Alle med tilknytning til vores sogne, som har oplevet dødsfald og tab kan henvende sig. Uanset om din sorg er 3 måneder, 5 år eller måske 20 år gammel.

Samtalerne er ikke et tilbud om terapeutisk behandling, men et tilbud om samtale og hjælp til selvhjælp. Vi tager gerne imod. Uanset alder og uanset tro. Børn, unge og voksne.

Man behøver på ingen måde at være vant til kirke og kristendom for at henvende sig. Vi er fælles om livet og fælles om dets til tider hårde vilkår.

Alle involverede, præster, sognemedhjælper og samtalepartnere har naturligvis tavshedspligt.

Hvordan du får kontakt til en at tale med

Ønsker du en at tale med kan det ske personligt eller telefonisk til en af præsterne eller du kan kontakte sognemedhjælper Randi Hummelmose. Derefter vil du blive kontaktet af en samtalepartner.

Hvem er samtalepartner

Det er nogle kompetente personer i vores menighed som har stillet sig til rådighed for samtaler om sorg. Alle har deltaget i et sorgkursus.

Tabet

Når du ser hvad du har mistet

når dit hjerte helt er bristet

når en bundløs sorg dig binder

gennem dine minder

du dit liv tilbage vinder

Digt fra bogen: Når håbets grene bliver livets træ – om sorgens ansigter og den bearbejdelse