Online bedemøder i uge 2

Online bedemøder i uge 2

Pga. Corona nedlukningen er de fysiske bedemøder i Løsning og Korning aflyst. Du kan imidlertid stadig følge bedeugen derhjemme, evt. med inspiration fra folderen: Evangelisk Alliance Bedefolder 2021 – og via en række online bedemøder og arrangementer, som Evangelisk Alliance arrangerer.

Læs mere om online bedemøder på Evangelisk Alliances Facebook side og på deres hjemmeside.

Bedemøderne afholdes som Zoom møder.