Orienteringsmøde om valg til menighedsråd tirsdag 14. maj kl 19

Orienteringsmøde om valg til menighedsråd tirsdag 14. maj kl 19

Tak til alle jer, der var med til orienteringsmøde i går aftes i hhv. Løsning kirke og på Korning kro, for at høre mere om det kommende menighedsrådsvalg d. 17. september. Vi håber, at hele menigheden til den tid vil bakke op om valget – og overvej også gerne at stille op til menighedsrådene i Løsning og Korning!

Orienteringsmødet i Løsning blev optaget – skriv til jhb@lkkirker.dk hvis du ønsker at få et link til optagelsen.

Slides med regler og praktiske detaljer ift. valget kan ses her: Regler og praktisk ift. menighedsrådsvalg


Til september er der valg til menighedsråd i Løsning og Korning. Hvordan det kommer til at forløbe rent praktisk med valgforsamling, og hvorfor det er vigtigt at du bakker op om valget, det kan du høre mere om, når vi tirsdag d.14. maj kl 19:00 afholder orienteringsmøde om valget i hhv. Løsning kirke og på Korning kro.

På orienteringsmødet vil vi fortælle om hvad menighedsrådsarbejde går ud på. Vi har brug for gode folk til både både at sikre, at vi har nogle rammer at være kirke i og til at være med til at sætte retningen for kirkens liv og vækst. Menighedsrådsmedlemmer, der fortsat vil arbejde for, at vi er en kirke med Kristus-fokus, Bibeltillid, omsorgsfuldt fællesskab, medejerskab og lokal forankring (se værdierne beskrevet her).

Orienteringsmødet bliver også det årlige menighedsmøde, hvor der er plads til at komme med input og idéet til menighedsrådet og arbejdet i kirken.

Så kom og vær med til orienteringsmødet –  det er helt uforpligtende og alle er velkomne.

Hvis du ikke bor i Løsning eller Korning sogne, skal du løse sognebånd for at kunne stemme ved valget – læs mere her.

Hør Jacob Honoré Broberg (formand for menighedsrådet i Løsning) og Fridtjof Stidsen (formand for menighedsrådet i Korning) invitere til orienteringsmødet her:

Dagsorden for orienteringsmødet

  1. Velkomst ved menighedsrådet
  2. Valg af dirigent
  3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver
  4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat
  5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget
  6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg
  7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet
  8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at stille op som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.