Personer

Personer

Sognepræst

Sune Skarsholm

Træffes bedst: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-13.00 og efter aftale – har fri om mandagen
Kordegn/kirkesanger

Else Laursen

Else er kirkesanger ved Løsning Kirke og kordegn for både Løsning og Korning. Else varetager bl.a. alle de administrative opgaver på kirkekontoret.
Organist

Line Skydstofte Nikolajsen

Line er organist ved både Løsning og Korning kirker. Hun har studieorlov fra 1.9.2019 – 1.7.2020, læs mere her. Lasse Kobbersmed vikarierer for Line i perioden. Fridag: Mandag
Pedel

Henning Christensen

Henning er pedel/alt-mulig-mand ved Løsning kirke og hjælper med alt praktisk især ifm. arrangementer.
Graver

Claus Wesley Andersen

Claus er graver ved både Løsning og Korning kirkegårde med ansvaret for kirkegårdspersonalet. Træffes bedst: I graverhuset ved Løsning kirkegård tirsdag – onsdag kl. 9.30 – 9.45. Bemærk: Har fri mandag og svarer derfor ikke telefon denne dag. 
Gravermedhjælper

Susanne Madsen

Susanne er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde.
Gravermedhjælper

Karina Bøgild

Karina er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde.
Menighedsrådsmedlem, kirkeværge

Inga Lund

Inga er kirkeværge i Løsning menighedsråd, og har været i menighedsrådet siden 1994 Inga sidder i menighedsplejeudvalg og udvalg for gravere.
Menighedsrådsmedlem, kontaktperson

Mike Rogers

Mike er kontaktperson for de ansatte i Løsning menighedsråd, og har været i menighedsrådet siden 2016. Mike sidder i præstegårdsudvalg og fællesudvalg for gravere
  • 1
  • 2