Personer

Johanne Torp Kildeholm

Johanne Torp Kildeholm er servicemedarbejder ved Løsning kirke og hjælper med alt praktisk især ifm. arrangementer. Johanne starter d. 1. juni 2024 og afløser Henning Kristensen.

Christina Kjærhus Landkildehus

Christina er børne- og ungemedarbejder i Korning med ansvar for Korning Teenklub og Korning Børneklub, sammen med hendes mand Benjamin. Læs mere om Christina og Benjamins arbejde i denne artikel fra Kirkenyt: To nye medarbejdere i Korning – Kirkenyt 2023 marts-april-maj

Ulla Refshauge Jakobsen

Ulla er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde. Ulla er begyndt d. 1. oktober 2022.
Rikke Nielsen

Rikke Nielsen

Rikke sidder i Løsning menighedsråd og er med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og menighedsplejen. Rikke er valgt til Løsning menighedsråd i 2020
Conny Byskov

Conny Frøjk Byskov

Conny sidder i Løsning menighedsråd og er med i kirke- og kirkegårdsudvalg og aktivitetsudvalg. Conny er valgt til Løsning menighedsråd i 2020.
Jesper Christensen

Jesper Christensen

Jesper sidder i Løsning menighedsråd og er med i kirke- og kirkegårdsudvalg og valgbestyrelse. Jesper er valgt til Løsning menighedsråd i 2020
Eva Lausten Hansen

Eva Lausten Hansen

Eva kasserer for Korning menighedsråd og er med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og kirkehøjskoleudvalg. Eva er valgt til Korning menighedsråd i 2020
Else Laursen

Else Laursen

Else er kirkesanger ved Løsning Kirke og kordegn for både Løsning og Korning. Else varetager bl.a. alle de administrative opgaver på kirkekontoret.
Line Skydstofte Nikolajsen

Line Skydstofte Nikolajsen

Line er organist ved både Løsning og Korning kirker og koordinator for de frivillige musikere. Line er desuden i gang med at læse musikterapi ved Aalborg Universitet, men er nu tilbage på alm. tid efter et forløb med delvis studieorlov.

Randi Hummelmose

Randi har ansvar for kirkens diakoniale arbejde og er omsorgskoordinator. Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag 

Henning Kristensen

Henning er servicemedarbejder/alt-mulig-mand ved Løsning kirke og hjælper med alt praktisk især ifm. arrangementer. Henning stopper d. 1. juni 2024 og afløses af Johanne Torp Kildeholm.
Claus Wesley Andersen

Claus Wesley Andersen

Claus er graver ved både Løsning og Korning kirkegårde med ansvaret for kirkegårdspersonalet. Hvis du vil sende personfølsomme oplysninger, såsom CPR, så skal du ikke sende en almindelig mail – læs i stedet her hvordan. Træffes bedst: I graverhuset ved Løsning kirkegård tirsdag – onsdag kl. 9.30 – 9.45. Bemærk: Har fri mandag og svarer derfor ikke telefon denne dag. 
Karina Bøgild

Karina Olldag Bøgild

Karina er gravermedhjælper ved både Løsning og Korning kirkegårde.