Claus Wesley Andersen

Claus Wesley Andersen

Claus er graver ved både Løsning og Korning kirkegårde med ansvaret for kirkegårdspersonalet.

Træffes bedst:graverhuset ved Løsning kirkegård tirsdag – onsdag kl. 9.30 – 9.45. Bemærk: Har fri mandag og svarer derfor ikke telefon denne dag. 

Gravermedhjælper
Susanne Madsen