Claus Wesley Andersen

Claus Wesley Andersen

Claus er graver ved både Løsning og Korning kirkegårde med ansvaret for kirkegårdspersonalet.

Træffes bedst i graverhuset ved Løsning kirkegård tirsdag – onsdag kl. 9.30 – 9.45

Gravermedhjælper
Susanne Madsen