Conny Frøjk Byskov

Conny sidder i Løsning menighedsråd og er med i kirke- og kirkegårdsudvalg og aktivitetsudvalg.

Conny er valgt til Løsning menighedsråd i 2020.

Menighedsrådsmedlem
Rikke Nielsen
Menighedsrådsmedlem
Mike Rogers