Ellen Bøytler Rahbek

Ellen er kirkeværge og næstformand for Løsning menighedsråd, samt medlem af misssionsudvalg.

Ellen har siddet i menighedsrådet siden 2004.

Menighedsrådsmedlem, Kirkeværge og næstformand
Jette Michelsen
Menighedsrådsformand
Fridtjof Stidsen