Eva Lausten Hansen

Eva kasserer for Korning menighedsråd og er med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg) og kirkehøjskoleudvalg.

Eva er valgt til Korning menighedsråd i 2020

Menighedsrådsmedlem
Mike Rogers
Menighedsrådsmedlem
Jesper Christensen