Eva Lausten Hansen
Eva Lausten Hansen

Eva Lausten Hansen

Eva kasserer for Korning menighedsråd og er med i kirkecenterudvalg (præstegårdsudvalg).

Eva er valgt til Korning menighedsråd i 2020

Tidl. menighedsrådsmedlem
Ruth Nyeman
Menighedsrådsmedlem, Sekretær
Jesper Christensen