Filip Torp Kildeholm

Filip er sognepræst ved Løsning og Korning kirker – og har været det siden 2018.

Træffes efter aftale – har fri om mandagen.

Sikker Post
Eksempel på sikker formular
Eksempel på sikker formular

Hvis du har brug for at sende personfølsomme oplysninger til Filip må du ikke sende en almindelig email. Brug i stedet følgende formular, hvor du også kan vedhæfte filer:  sikkerformular.kirkenet.dk

Bemærk, at når du sender beskeder på denne måde så vil dit CPR nr blive sendt til Filip sammen med din besked. Skriv dit telefon nr hvis du ønsker at blive kontaktet telefonisk – alternativt kan vi kun kontakte dig via e-Boks.

Kordegn/kirkesanger
Else Laursen