Fridtjof Stidsen
Fridtjof Stidsen
Menighedsrådsmedlem, Kirkeværge og næstformand
Jette Michelsen
Menighedsrådsformand, PR/web ansvarlig
Jacob Honoré Broberg