Fridtjof Stidsen
Fridtjof Stidsen
Menighedsrådsmedlem, Kirkeværge og næstformand
Ellen Bøytler Rahbek
Menighedsrådsformand, PR/web ansvarlig
Jacob Honoré Broberg